#ŞiddetinÜstünüKapatma
#ŞiddetinÜstünüKapatma
AİLE İÇİ ŞİDDETE SON
ACİL YARDIM HATTI
+90 (212) 656 96 96
+90 (549) 656 96 96
ŞİDDETİ ÖNLEME VE
İZLEME MERKEZİ (ŞÖNİM)
+90 (212) 465 21 96
+90 (212) 465 21 97
ALO 183
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı İletişim Merkezi
ALO 155
Polis İmdat
ALO 156
Alo Jandarma Imdat
Maalesef ülkemizde her gün binlerce kadın şiddete maruz kalıyor. Ve bunun üstünü
kapatmak için farklı bahaneler bulmak zorunda hissediyor.

GittiGidiyor olarak, benimsediğimiz Aile İçi Şiddet Politikası'yla, kadınlara bu yolda
yalnız olmadıklarını hissettirmek ve onları cesaretlendirmek için var gücümüzle
çalışıyoruz.
AİLE İÇİ ŞİDDET NEDİR?
Aile içi şiddet, yakın ilişkideki bir kişinin diğeri üzerinde güç ve kontrol kazanma amaçlı zor kullanıcı davranış şeklidir.
Fiziksel, cinsel, psikolojik istismar aile içi şiddeti oluşturur. Zor kullanıcı davranış örneklerinden bazıları şunlardır: vurma, yumruklama, itme, bıçaklama, silahla ateş etme, tokatlama, tehditkâr davranış, isim takma, başkalarının önünde küçük düşürme, kişinin giyimini, söylediklerini ve yaptıklarını kontrol etme, takip, mülk tahribi ya da tahribe teşebbüs. Aile içi şiddet, her türlü ırksal, eğitimsel, dinsel çeşitliliğe sahip tüm insanlar arasında, aynı hane içinde yaşayan veya yaşamayan, nikahlı ya da nikahsız, kısa dönem ya da uzun dönem ilişkilerde ortaya çıkabilir.

Fail ya da şiddet uygulayan, yukarıda belirtildiği şekilde aile içi şiddet eyleminde bulunan kişidir.

Mağdur, yakın ilişkide bulunduğu kişi tarafından şiddet içeren davranışlara maruz kalan kişidir.

Fiziksel şiddet, şiddet uygulayan kişinin, mağduru fiziksel saldırgan davranışlar ile kontrol altına almaya çalışmasıdır. İtme, vurma, vurmak üzere el kaldırma, tokat atma, yumruk atma, kesici ve delici aletlerle veya yakıcı maddelerle tehdit etme ve yaralama, bir obje fırlatma fiziksel şiddet tipleri arasında sıralanabilir. Fiziksel şiddet her zaman yara izi bırakmayabilir ve dışarıdan fark edilemeyebilir.

Cinsel şiddet, bir tarafın onay vermediği bir cinsel ilişkiye diğer tarafın zorlanması ve cinsel içerikli taciz, tehdit, hakaret veya saldırıya maruz kalmasıdır. Cinsel ilişkide tarafların onayı esastır. Cinsel şiddet fiziksel taciz veya tecavüzü kapsadığı gibi kişinin istemediği halde psikolojik baskı veya tehdit altında cinsel ilişkiye rıza göstermek zorunda bırakılmasını da kapsar. Bu davranışlar sözlü ve yazılı olarak veya sanal ortam aracılığı ile gerçekleştirildiklerinde de cinsel şiddet olarak değerlendirilirler.

Psikolojik şiddet, failin mağdura sistematik olarak duygusal veya psikolojik baskı uygulamasıdır. Tehdit, sözlü taciz, başkaları önünde aşağılama, küçümseme, mağdurun giyimini, hareketlerini, ilişkilerini denetleme, sınırlama, yakınları ve varsa çocukları üzerinden tehdit etme psikolojik şiddet tipleri arasında yer alır.

Aile bireyleri, kişinin 1. dereceden akrabalarını (anne, baba, çocuk, kardeş ve eş) kapsamaktadır.
BİZ NE YAPIYORUZ?
GittiGidiyor olarak, kadınlara yönelik aile içi şiddetle var gücümüzle mücadele ediyoruz.
Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini sağlamak için oluşturduğumuz Aile İçi Siddet Politikası'yla şiddetin karşısında duruyor, bu konuyla alakalı harekete geçen herkesin yanında yer alıyoruz.
İLKELERİMİZ
Aile İçi Şiddet Mağduru Çalışanın Desteklenmesi
- GittiGidiyor, aile içi şiddetin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir sorun teşkil ettiğinin bilincindedir.

- GittiGidiyor, mağdurlara ve diğer çalışanlara gerekli bilgi, yönlendirme ve kaynakların sağlanması için çalışacaktır.

- GittiGidiyor, sosyal kurumlara yönlendirmenin yanı sıra Çalışan Destek Programı, Şirket Güvenliği ve Çalışan Deneyimi Departmanı çalışanları ile de destek sağlayacaktır.

- GittiGidiyor, aile içi şiddet mağdurlarına işe alımda, işten çıkarmada, istihdamda ya da diğer hüküm ve koşullarda ya da çalışan imtiyazlarında ayrımcılık yapmaz.

- GittiGidiyor, aile içi şiddet mağdurlarının kronik işe gelmeme, geç kalma, verimde düşüklük gibi performans sorunları yaşayabileceğini kabul eder.

- Performans ve güvenlik konuları ele alınırken GittiGidiyor, çalışanın durumunu tüm yönleriyle göz önünde bulundurmak için makul bir çaba gösterir ve performans ve/veya güvenlik sorunlarının çözümüne mümkün mertebe yardımcı olma amaçlı tüm makul opsiyonları değerlendirir.

- GittiGidiyor, yılda bir kez tüm çalışanlarına aile içi şiddet konusunda bilgilendirme ve şirket politikalarını hatırlatma amacıyla eğitim düzenlemeyi taahhüt eder.
ÇALIŞAN DESTEK PROGRAMI
Aile içi şiddet vakalarını ele almak üzere eğitilmiş profesyonellerin dahil edildiği bir Çalışan Destek Programımız bulunmaktadır.
Bu profesyoneller, danışma, destek ve yönlendirmelerde bulunmaktadır. Ayrıca, Çalışan Destek Programı aile içi şiddet konusunda bilgilenmek, psikolojik ve hukuki danışmanlık desteği almak ya da yakınlarına, ailesine ya da iş arkadaşlarına nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek isteyen çalışanlarımız için bir kaynak durumundadır. Bu kaynaklara ulaşmak için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz:

Çalışan Destek Programı Hattı: +90 (212) 371 07 19
GİTTİGİDİYOR AİLE İÇİ ŞİDDET EKİBİ
 
GittiGidiyor Çalışan Deneyimi Departmanı çalışanları ve GittiGidiyor Aile İçi Şiddet Destek Ekibi de çalışanlar için birer kaynaktır. Gerektiğinde ve izin verildiğinde bu çalışanlar, aşağıda belirtildiği gibi ancak bu maddelerle sınırlı olmamak kaydıyla çeşitli şekillerde mağdurlara yardımcı olabilirler:

 • Bir iş yeri güvenlik planı oluşturmak
 • Özel araç park yerleri ayırmak
 • Belirli bir süre taksi vasıtasıyla iş yeri ulaşımını karşılamak
 • Kullandığı şirket telefon numarasını ve şirket e-posta adresini değiştirmek
 • Şirkette kullandığı ad ve soyadını değiştirmek
 • Çalışanın daha güvenli bir yerde konumlanmasına yönelik olarak Çalışan Deneyimi Departmanının belirleyeceği süre boyunca uzaktan çalışmasını sağlamak
 • Maaş hesap bilgilerini (IBAN, şube ya da banka değişikliği vb.) çalışanın istediği şekilde düzenlemek
 • Çalışan sosyal faydalarını mağdurun kendi adına olacak şekilde düzenlemek
 • Çalışanın güvenlik ve koruma edinme, yeni ev bulma, psikolojik ve hukuki danışmanlık ve sağlık hizmeti alma ya da diğer gerekli konularla ilgilenme amaçlı Çalışan Deneyimi Departmanının belirleyeceği süre boyunca izin yapmasını sağlamak
 • Esnek çalışma imkanları sunmak ve işe geri alma garantisi vermek suretiyle 6 aya kadar işten ayrılmasını sağlamak
 • Şirket yıl sonu performans değerlendirme döneminde söz konusu durumu göz önünde bulundurarak adil bir ortam sağlamak


Çalışan Deneyimi Departmanı, GittiGidiyor Aile İçi Şiddet Destek Ekibi ve Şirket Güvenliği ile ilgili her türlü iletişim tamamen gizli tutulacaktır. Üçüncü kişiler sadece, mağdur ve iş yeri güvenliği için gereken durumlarda bilgilendirilecektir.
ŞİRKET İÇİ YAPTIRIMLAR
Mağdur Lehine Geçici ya da Kalıcı Koruma/Uzaklaştırma Kararları
Mağdur, GittiGidiyor'un lokasyonunun koruma alanı olarak belirlenmesini talep ettiği durumlarda, hakkında geçici ya da kalıcı koruma kararı mahkemece sonuçlanmış olmasına bakılmaksızın, Şirket Güvenliği'ne mahkeme başvurusu ve/veya mahkeme şikayet dilekçesi kopyasını iletmelidir.

Ek olarak, çalışan Şirket Güvenliği'ne istismarcıya ait şu bilgiler sağlanmalıdır: İsim, soyisim, dış görünüş tarifi, otomobilinin tarifi ve Şirket Güvenliği'nin iş yeri güvenliği için ihtiyaç duyabileceği gerekli kişisel veri güvenliğini ihlal etmeyen diğer bilgiler.

Aile İçi Şiddet Uygulayan ya da Uygulama Tehdidinde Bulunan Çalışanlar

İş yeri kaynaklarını kullanarak aile içi şiddet uygulayan/uygulama tehdidinde bulunan herhangi bir çalışan, işten çıkarma dahil ve bununla sınırlı kalmamak üzere disiplin işlemine tabidir. Gerekirse yasal işlemlerin başlaması için kolluk kuvvetine/savcılığa başvurulacaktır. İş yeri kaynakları bilgisayar, telefon, internet ağı, fotokopi/faks makinesi, e-posta, posta, otomobil, ofis malzemeleri ve demirbaşları olup yalnızca bunlarla sınırlı değildir.

Bazı iş pozisyonları çalışana belli türde bilgiye ve kaynağa ulaşma imkanı sağlamaktadır. Eğer çalışan bu imkanı yakın ilişkide bulunduğu kişiye zarar vermesini ve/veya bağlantı kurmasını sağlayacak şekilde kullanırsa, bu çalışan bir disiplin soruşturmasına tabi tutulabilecek ve bu soruşturma sonucunda işten çıkarmaya kadar varacak sonuçlarla karşılaşabilecektir. Gerekirse yasal işlemlerin başlaması için kolluk kuvvetine/savcılığa başvurulacaktır.

Şirket kaynaklarını kullanmaksızın kişinin mağdura şiddet uyguladığı ve aleyhinde mahkeme kararının çıktığı durumda da bu çalışan bir disiplin soruşturmasına tabi tutulabilecek ve bu soruşturma sonucunda işten çıkarmaya kadar varacak sonuçlarla karşılaşabilecektir.

GittiGidiyor şiddet uygulayanın da yardıma ve kaynaklara ihtiyacı olduğunu kabul eder. Gerekli durumlarda, şiddet uygulayan çalışanı ve aile bireylerini psikolojik desteğe yönlendirir.

EĞİTİM

İş yerinde şiddeti en aza indirgemede, şiddete sebep olabilecek durumları belirlemede ve böyle durumlarla başa çıkma ve bildirmede önemli unsurlardan biri eğitilmiş iş gücüdür. GittiGidiyor çalışanlara bu tür durumları tespit etmek, en aza indirgemek ve müdahale etmek için yöntemler ve yönergeler hakkında bilgilendirme amaçlı eğitim programları geliştirip sunacaktır.

HUKUKİ YAPTIRIM VE YÖNETMELİK

GittiGidiyor, yasal olarak mümkün olduğunca kolluk kuvvetleri ve diğer devlet kurumlarıyla işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder. Şirket içerisinde oluşturulan bu politika, GittiGidiyor Aile İçi Şiddet Destek Ekibi tarafından hukuki düzenlemeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Sayfa Başına Dön