GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Başlarken

GittiGidiyor API nedir?

GittiGidiyor API, dev.gittigidiyor.com adresi üzerinde hizmet veren web servisler yardımı ile kurumsal firmaların veya bireysel kullanıcıların, GittiGidiyor üzerinde yapabildikleri hemen hemen tüm işlemleri otomatik olarak veya toplu halde yapabilmelerini sağlayacak metodları içeren bir uygulamadır.

GittiGidiyor API ne için kullanılır?

GittiGidiyor API servislerini kullanarak uygulama yazan bir geliştirici, kurumsal servis metodları ile kendi GittiGidiyor hesabına erişebilir. Ayrıca geliştiriciler, çoklu kullanıcı servis metodlarını kullanarak oturum bilgisi belirtilmiş bir kullanıcının GittiGidiyor hesabına ürün listelemek, ürün bilgilerine ulaşmak gibi ürün işlemlerini yapabilirler. Mesaj işlemleri, satış bilgileri, dükkan ve kişisel bilgilere ulaşmak gibi birçok işlem de yine çoklu servis kullanıcı metodları kullanılarak yapılır.

GittiGidiyor API'yı kullanarak neler yapılabilir?

Kullanıcılar, API servislerini kullanarak ürün bilgilerine ulaşabilir, ürün girişi ve güncellemesi yapabilir, satışlarının bilgilerine erişebilir, diğer kullanıcılara mesaj gönderebilir, kargo bilgilerini girebilirler. Bu proje, çok işlemli kullanıcıların site üzerinden tek tek yapmak zorunda kaldığı işlemleri otomatik olarak veya toplu halde yapabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

GittiGidiyor API Doğrulama ve Güvenlik Mekanizması

API projesi güvenliği iki ayrı katmandan oluşur: Birinci katman, web servislerinin güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodunu kullanır ve web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmak zorundadır. İkinci katmanda ise API'nin çalışma mantığına özgü bir doğrulama metodu kullanılır. Özetle, temel doğrulama metodunda bir GittiGidiyor üyesi önce API servislerine geliştirici (Developer) olarak kaydolur, daha sonra yazacağı her uygulamayı servislere kaydettirip, uygulaması için kendisine verilen API anahtarı (API Key) ile şifre yerine geçen gizli anahtarını (Secret Key) kullanarak servislere erişir.

GittiGidiyor API Servislere Erişim Şekilleri (SOAP)

API projesi veri iletişiminde XML veri tipi ile haberleşme sağlanmaktadır ancak ileride değişik formatlar da (protobuf vb.) desteklenecektir. Kurumsal servis katmanında, servislere erişim esnasında, diğer katmanlarda olduğu gibi istek başına doğrulama gerçekleşir. Servis çağırımlarında, doğrulama mekanizmasında üç parametre kullanılır. API Key, daha önce de bahsedildiği üzere, sunucu tarafında hangi uygulamadan istekte bulunulduğunun anlaşılmasını sağlayan API anahtarıdır, ikinci parametre Signature ise API Key ve Secret Keyin MD5 algoritması ile şifrelenmesi (hashing) sonucunda oluşturulur. Son parametre ise o anki zamanı ifade eden TimeStamp parametresidir. Kullanıcı, her bir servise erişimi esnasında bu parametreleri uygun şekilde girmekle yükümlüdür.

GittiGidiyor API'yı kullanmak için nelere ihtiyaç duyulur?

API servislerinden, GittiGidiyor Mağaza sahibi olan kullanıcılar yararlanabilirler. Mağaza sahibi kullanıcılar; her iki satış formatında (sabit fiyat, mağaza) ürün girişi yapabilmektedir.