GittiGidiyor
GittiGidiyor API

User Messages Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcı, bu servis ile bireysel GittiGidiyor hesabındaki mesajlara ulaşma, yeni mesaj/mesajlar gönderme, mesajı/mesajları silme, okundu ve okunmadı olarak işaretleme işlemlerini yapabilir.

markAsRead

Seçilen konuşmanın, ilgili kullanıcı için okundu olarak işaretlenmesini sağlayan servistir.İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri API Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi role name ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualUserConversationService?wsdl


Servis Metot İmzası:

UserConversationMarkingReadResponse markAsRead(String apiKey, String sign, long time,MarkAsReadRequest markAsReadRequest);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
conversationId: String
  Okundu olarak işaretlenmesi istenen konuşmanın id'si.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<con:markAsRead>
  <apiKey>RXpvxeENHMQjwhEB5HtxZGTdJ3KvRguv</apiKey>
  <sign>AAD89884830DCCEC004B43F422B3FC30</sign>
  <time>1588163921542</time>
  <markAsReadRequest>
   <conversationIds>5ea97bca4bf4620001e348b5</conversationIds>
   <lang>tr</lang>
  </markAsReadRequest>
</con:markAsRead>


Sonuç Parametreleri:

conversationRead: boolean
   Konuşmanın ilgili kullanıcı için okunup okunmadığı bilgisini döner.


Örnek Sonuç:

<con:markAsReadResponse xmlns:con="http://conversation.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <conversationRead>true</conversationRead>
  </return>
</con:markAsReadResponse>