GittiGidiyor
GittiGidiyor API

User Messages Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcı, bu servis ile bireysel GittiGidiyor hesabındaki mesajlara ulaşma, yeni mesaj/mesajlar gönderme, mesajı/mesajları silme, okundu ve okunmadı olarak işaretleme işlemlerini yapabilir.

getConversations

Kullanıcının bulunduğu tüm konuşmaları getiren servistir.İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri API Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi role name ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualUserConversationService?wsdl


Servis Metot İmzası:

UserConversationLoadingResponse getConversations(String apiKey, String sign, long time,GetConversationsRequest getConversationsRequest);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
startOffSet: integer
  Kaçıncı indeksten başlayacak?
rowCount: integer
  Kaç mesaj listeleneceği.
title: String
  Konuşmaları, konu başlığına göre filtreler.
messageType: String
  "USER", "SYSTEM" ya da "ALL" olabilir.
  Konuşmaları, "kullanıcı mesajları (USER)" ve "sistem mesajları (SYSTEM)"na göre filtreler.
  Eğer "ALL" girilirse, tüm konuşmaları getirir.
filteredUserNick: String
  Sadece iki kişi arasındaki konuşmalar getirileceği zaman kullanılır.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<con:getConversations>
  <apiKey>RXpvxeENHMQjwhEB5HtxZGTdJ3KvRguv</apiKey>
  <sign>AAD89884830DCCEC004B43F422B3FC30</sign>
  <time>1588163921542</time>
  <getConversationsRequest>
   <startOffSet>0</startOffSet>
   <rowCount>1</rowCount>
   <messageType>ALL</messageType>
   <filteredUserNick>testdenem2</filteredUserNick>
   <lang>tr</lang>
  </getConversationsRequest>
</con:getConversations> 


Sonuç Parametreleri:

conversationsCount: integer
  Mesaj içerisindeki konuşma sayısını gösterir.
conversationId: String
  Listelenen mesajların konuşma id'sidir.
context: Object
  Konuşmanın hangi ürün ile ilgili olduğu bilgisini içerir.
  Eğer konuşma "Aldıklarım" üzerinden başlarsa, içerisinde yer alan "sale" alanının altındaki "saleCode" alanına satış kodu eklenmelidir.
  Eğer ürün detay sayfasından başlatılırsa, içerisinde yer alan "product" alanının altındaki "productId"ye ürün bilgisi eklenmelidir.
isRead: String
  Konuşma içerisinde yer alan iki kullanıcından birinin, mesajı okuyup okumadığı bilgisini tutar.


Örnek Sonuç:

<con:getConversationsResponse xmlns:con="http://conversation.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <conversationsCount>1</conversationsCount>
   <conversations>
     <conversation>
      <conversationId>5ea975ad99b3810001892e12</conversationId>
      <title>Diğer</title>
      <createDate>2020-04-29T15:40:13+03:00</createDate>
      <context/>
      <participants>
        <participant>
         <nickName>testdenem2</nickName>
         <isRead>true</isRead>
        </participant>
        <participant>
         <nickName>emregny838</nickName>
         <isRead>false</isRead>
        </participant>
      </participants>
      <messageType>USER</messageType>
     </conversation>
   </conversations>
  </return>
</con:getConversationsResponse>