GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Sale Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış bilgilerini listeleme ve sıralama, satış için puan ve yorum girme, girilen yoruma cevap verme gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

getSales

Satıcı konumundaki kullanıcı bu servis aracılığı ile GittiGidiyor "Hesabım" sayfasında yer alan "Sattıklarım" bölümünde sunulan bilgilerin tamamını elde edebilir, bilgileri filtreleyebilir ve sıralayabilir.İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/IndividualSaleService?wsdl


Servis Metot İmzası:

SaleServiceResponse getSales(String apiKey, String sign, long time, int pageNumber, int pageSize, boolean withData, String byStatus, String byUser, String orderBy, String orderType, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın api anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  İşlemi gerçekleştirdiğiniz zaman.
pageSize: int
  1 ve 1'den büyük değer alabilir. Sayfa boyutunu belirtir.
pageNumber: int
  1 ve 1'den büyük değer alabilir. Hangi sayfanın çekileceğini belirtir.
withData: boolean
  true: Listelenen ürünler tüm bilgileri ile birlikte listelenir.
  false: Sadece ürün numaraları listelenir.
byStatus: String
  Durum parametresi(filtresi)

  P: Ödeme Beklediklerim
  S: Kargo Yapılacaklar
  C: Onay Bekleyenler
  T: Para Transferleri
  R: İade Konumunda Olanlar
  O: Tamamlananlar
  V: Aktif Satışlar
  I: İptali beklenenler
byUser: String
  Kullanıcı filtresi.
orderBy: String
  Sıralama filtresi

  P: Ürün numarasına göre sıralama
  C: Satış fiyatına göre sıralama
  A: Son harekete göre sıralama
orderType: String
  İstekte bulunduktan sonra dönen cevapların ID'lerinin artan ya da azalan sırada dönmesini sağlar.

  orderType=A ise artarak,
  orderType=D ise azalarak dönüş yapılır.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<sale:getSales>
  <apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
  <sign>87a32ded91d7a5c1c615404441ab91e6</sign>
  <time>1257841278964</time>
  <startOffSet>0</startOffSet>
  <rowCount>5</rowCount>
  <withData>false</withData>
  <byStatus>R</byStatus>
  <byUser>A</byUser>
  <orderBy>C</orderBy>
  <orderType>A</orderType>
  <lang>tr</lang>
</sale:getSales>


Sonuç Parametreleri:

saleCount: Integer
  Satış sayısı
sales: List
  Satış detay bilgisi, ayrıca bkz: SaleType

Aynı gün teslimat (sözleşmeli kargolar) parametreleri:
shippingInfo: shippingInfoType
  Kargo sözleşmesi ile gönderilecek işleme ait kargo bilgileri.


Örnek Sonuç:

<sale:getSalesResponse xmlns:sale="http://sale.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>10/11/2010 10:47:58</responseTime>
   <timeElapsed>53 ms</timeElapsed>
   <saleCount>2</saleCount>
   <sales>
     <sale>
      <saleCode>215593570001</saleCode>
     </sale>
     <sale>
      <saleCode>215593570001</saleCode>
     </sale>
   </sales>
  </return>
</sale:getSalesResponse>

Aynı gün teslimat yapılması gereken işlemlerde shippingInfo alanı aşağıdaki gibi dönmektedir.

<shippingInfo>
  <deliveryOption>SAME_DAY_DELIVERY</deliveryOption>
  <shippingFirmName>ULAK</shippingFirmName>
  <shippingFirmId>24</shippingFirmId>
</shippingInfo>