GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Sale Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış bilgilerini listeleme ve sıralama, satış için puan ve yorum girme, girilen yoruma cevap verme gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

getItemBuyers

Bu metot durum filtresi girilerek alıcılara ait toplam işlem sayılarını öğrenmek için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualSaleService?wsdl


Servis Metot İmzası:

SaleServiceResponse getItemBuyers(String apiKey, String sign, long time, String byStatus, Int startOffSet, Int rowCount, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
byStatus: String 
  Durum filtresi 

  S: Kargo Yapılacaklar
  C: Onay Bekleyenler
  P: Para transferleri
  O: Tamamlananlar
  V: Aktif Satışlar
  I: İptali beklenenler
  R: İptal olanlar / İade konumunda olanlar
startOffSet: Int
  Kaçıncı indeksten başlayacak?
rowCount: Int
  Kaç kayıt listelenecek?
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<sale:getItemBuyers>
  <apiKey>BVFMj7BXV5fEEuVh8KEAgMAeJMRNDJY6</apiKey>
  <sign>91CE768434A34F853C511FA14F0FEDF2</sign>
  <time>1586173023124</time>
  <byStatus>S</byStatus>
  <startOffSet>0</startOffSet>
  <rowCount>100</rowCount>
  <lang>tr</lang>
</sale:getItemBuyers>


Sonuç Parametreleri:

totalCount: Int
  Seçilen Durum Parametrisinde yer alan toplam işlem sayısı. (bkz: byStatus)
count: Int
  Dönen işlem sayısı.
itemBuyer: saleBuyerType
  Alıcı bilgileri.

  nick: String
    Alıcının kullanıcı adı.
  saleCount: Int
    Sipariş adeti.


Örnek Sonuç:

<sale:getItemBuyersResponse xmlns:sale="http://sale.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>06/04/2020 15:03:34</responseTime>
   <timeElapsed>8 ms</timeElapsed>
   <totalCount>1</totalCount>
   <count>1</count>
   <itemBuyers>
     <itemBuyer>
      <nick>testdenem2</nick>
      <saleCount>1</saleCount>
     </itemBuyer>
   </itemBuyers>
  </return>
</sale:getItemBuyersResponse>