GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Sale Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış bilgilerini listeleme ve sıralama, satış için puan ve yorum girme, girilen yoruma cevap verme gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

cancelSale

Bu metod kargolama aşamasındaki işlemleri iptal etmek için kullanılır. reasonId alanına girilebilecek değerleri getReasonsToCancelSale metodu ile öğrenebilirsiniz.İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualSaleService?wsdl


Servis Metot İmzası:

SaleServiceResponse cancelSale(String apiKey, String sign, long time, String saleCode, Int reasonId, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
saleCode: String
  Satış kodu.
reasonId: Int
  İptal sebebine ait neden.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<sale:cancelSale>
  <apiKey>BVFMj7BXV5fEEuVh8KEAgMAeJMRNDJY6</apiKey>
  <sign>42D692ADC9B58CD342E682A2CC8D8A86</sign>
  <time>1585721342134</time>
  <saleCode>SC90752402</saleCode>
  <reasonId>1</reasonId>
  <lang>tr</lang>
</sale:cancelSale>


Sonuç Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
saleCode: String
  Satış kodu.
reasonId: Int
  İptal sebebine ait neden.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek Sonuç:

<sale:cancelSaleResponse xmlns:sale="http://sale.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>01/04/2020 09:09:33</responseTime>
   <timeElapsed>32 ms</timeElapsed>
   <result>Satış iptal edilmiştir.</result>
  </return>
</sale:cancelSaleResponse>