GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

updateVariantStockAndActivateProduct

Bu metot sadece Satılmayanlar alanında bulunan seçenekli ürünün stoğunu güncelleyerek Aktif Satışlar'a taşımak için kullanılır. Girilen stok ardından ürününüz otomatik olarak listelenecektir. Ürün zaten Aktif Satışlar'da ise sadece stok bilgisi güncellenecektir.İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ProductServiceResponse updateVariantStockAndActivateProduct(String apiKey, String sign, long time, String productId, String itemId, String variantId, Int stock, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
productId: String
  Ürünün tekil anahtarı.
itemId: String
  Satışa konulan ürünün entegrasyon yapan firma tarafındaki stok kodu.
variantId: String
  Ürün seçeneğine ait tekil anahtar.
stock: Int
  Ürünün o anki stok miktarı.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<prod:updateVariantStockAndActivateProduct>
  <apiKey>RXpvxeENHMQjwhEB5HtxZGTdJ3KvRguv</apiKey>
  <sign>F94E94136C84C3FB8B91A5CD0DFB0286</sign>
  <time>1587970139754</time>
  <productId>546726435</productId>
  <itemId></itemId>
  <variantId>175695085</variantId>
  <stock>15</stock>
  <lang>tr</lang>
</prod:updateVariantStockAndActivateProduct>


Sonuç Parametreleri:

result: String
  Mesaj metni


Örnek Sonuç:

<prod:updateVariantStockAndActivateProductResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>27/04/2020 10:22:28</responseTime>
   	timeElapsed>39 ms</timeElapsed>
   <result>1 varyant stoğu güncellendi. Listeleme servisini kontrol edebilirsiniz.</result>
  </return>
</prod:updateVariantStockAndActivateProductResponse>