GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

updateVariantStock

Satıştaki veya yeni listelenmiş varyantlı ürünlerin stok bilgilerini güncellemek için kullanılır. Ürünün tek varyantı kalır ve kalan varyant için stok 0 olarak tanımlanır ise ürünün stoğu bulunmadığı için ürün kapatılır.İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ProductServiceResponse updateVariantStock(String apiKey, String sign, long time, String productId, String itemId, String variantId, Int stock, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  İşlemi gerçekleştirdiğiniz zaman.
productId: String
  Ürünün tekil anahtarı.
itemId: String
  Satışa konulan ürünün entegrasyon yapan firma tarafındaki ürün tekil anahtarı.
variantId: String
  Ürürün variantlarına ait tekil anahtar.
stock: Int
  Ürünün o anki stok bilgileri.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<prod:updateVariantStock>
  <apiKey>RXpvxeENHMQjwhEB5HtxZGTdJ3KvRguv</apiKey>
  <sign>3536C9769295CC325DA3258827138658</sign>
  <time>1584944722413</time>
  <productId>537053895</productId>
  <itemId></itemId>
  <variantId>172579388</variantId>
  <stock>1</stock>
  <lang>tr</lang>
</prod:updateVariantStock>


Sonuç Parametreleri:

result: String
  Mesaj metni


Örnek Sonuç:

<prod:updateVariantStockResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>23/03/2020 09:31:38</responseTime>
   <timeElapsed>57 ms</timeElapsed>
   <result>1 varyant stoğu güncellendi. Listeleme servisini kontrol edebilirsiniz.</result>
  </return>
</prod:updateVariantStockResponse>