GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

updatePrice

Ürün fiyat bilgilerini güncellemek için kullanılır.Bu method satışa açılmamış yada satışta ancak henüz alım olmayan ürünler için geçerlidir.Satışı yapılmış ürünlerde ürün fiyatları güncellenememektedir.İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ProductServiceResponse updatePrice(String apiKey, String sign, long time, String productId, String itemId, double price, boolean cancelBid, String lang)


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  İşlemin gerçekleştirildiği zaman.
productId: String
  Güncellenecek ürünün tekil anahtarı. (id)
itemId: String
  Güncellenecek ürünün entegrasyon yapan firma tarafındaki ürün tekil anahtarı.
price: double
  Ürünün fiyatı
cancelBid: boolean
  true girilmesi durumunda, açık arttırma formatlı ürün üzerinde verilmiş olan teklifleri iptal eder.
  false girilmesi durumunda, ürün teklif aldıysa herhangi bir işlem yapılmaz.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<prod:updatePrice>
  <apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
  <sign>b366aaef5a29f5e9ca3ac4f8235f449c</sign>
  <time>1262529387071</time>
  <productId>21767185</productId>
  <itemId></itemId>
  <price>4.80</price>
  <cancelBid>true</cancelBid>
  <lang>tr</lang>
</prod:updatePrice>


Sonuç Parametreleri:

productId: Integer
  Ürün tekil anahtarı


Örnek Sonuç:

<prod:updatePriceResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>03/01/2010 16:41:36</responseTime>
   <timeElapsed>4613 ms</timeElapsed>
   <productId>23170014</productId>
   <result>Ürününüz başarıyla güncellenmiştir. Listeleme servisinden kontrol edebilirsiniz.</result>
  </return>
</prod:updatePriceResponse>