GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

updateMarketPrice

Bu metod üstü çizili fiyat ve indirim bilgisi göstermek için kullanılır. Güncelleme sonrası ürün fiyatı ürün sayfasında aşağıdaki formatta görüntülenecektir. marketPrice alanı ürün fiyatıyla aynı tanımlanırsa üstü çizili alan pasif hale gelecektir.

Örn:
100,00 TL | %10 indirim
90 TLİzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ProductServiceResponse updateMarketPrice(String apiKey, String sign, long time, String productId, String marketPrice, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
productId: String
  Ürüne ait tekil anahtar.
marketPrice: String
  Satışa konulan ürünün üstü çizili gözükecek fiyatı.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<prod:updateMarketPrice>
  <apiKey>RXpvxeENHMQjwhEB5HtxZGTdJ3KvRguv</apiKey>
  <sign>3A5F4FBB55019C06AFEBC12047DE1271</sign>
  <time>1585635882905</time>
  <productId>541525547</productId>
  <marketPrice>80</marketPrice>
  <lang>tr</lang>
</prod:updateMarketPrice> 


Sonuç Parametreleri:

productId: Int
  Ürün tekil anahtarı
result: String
  Mesaj metni


Örnek Sonuç:

<prod:updateMarketPriceResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>31/03/2020 09:27:00</responseTime>
   <timeElapsed>38 ms</timeElapsed>
   <productId>541525547</productId>
   <result>Perakende Satış Fiyatı başarıyla güncellenmiştir.</result>
  </return>
</prod:updateMarketPriceResponse>