GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

updateItemId

Product id alanında belirtmiş olduğunuz ürünün ürün stok takip kodunu günceller. Itemıd alanında verilen yeni bilgi ürünün yeni stok takip kodu olacaktır.İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ProductServiceResponse updateItemId(String apiKey, String sign, long time, String productId, String itemId, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  İşlemin gerçekleştirildiği zaman.
itemId: String
  Satışa konulan ürünün entegrasyon yapan firma tarafındaki ürün tekil anahtarı.(Ürün Stok kodu)
productId: String
  İlgili ürünün tekil anahtarı
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<prod:updateItemId>
  <apiKey>jY75vdDdDd9kjggjTh5uRJXwUBCKnnfU</apiKey>
  <sign>19c22af88deff8cbf78f4976ac959b26</sign>
  <time>1585164781978</time>
  <productId>541526881</productId>
  <itemId>555</itemId>
  <lang>tr</lang>
</prod:updateItemId>


Sonuç Parametreleri:

productId: Int
  İlgili ürünün tekil anahtarı
result: String
  Mesaj metni


Örnek Sonuç:

<prod:updateItemIdResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>25/03/2020 22:39:44</responseTime>
   <timeElapsed>17 ms</timeElapsed>
   <productId>541526881</productId>
   <result>Stok kodu başarıyla güncellenmiştir.</result>
  </return>
</prod:updateItemIdResponse>