GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

payPrice

Listeleme servisi ve revizyon ücretlerini ödemek için kullanılır. Kullanıcı, ödeme çeki ve kredi kartı bilgilerini kullanarak ödeme işlemini gerçekleştirir. Eğer kullanıcının ödeme çekinde ücretsiz ve ücreti bulunan ilanlar mevcut ise ücretsiz ilanlarda diğer ilanların ücreti ödenene kadar satışa alınmayacaktır. Kullanıcı toplu bir şekilde ücretli ilanları için ödeme yapabilir yada ücretsiz ilanlarını bu methodun dışında içerisinde ücretli bir ilan bulunmayacak şekilde listeleyebilir.İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ProductServicePaymentResponse payPrice(String apiKey, String sign, long time, String paymentVoucher, String ccOwnerName, String ccOwnerSurname, String ccNumber, String cvv, String expireMonth, String expireYear, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  İşlemin gerçekleştirildiği zaman.
paymentVoucher: String
  calculatePriceForShoppingCart ya da calculatePriceForRevision metodlarından elde edilen ödeme çeki.
ccOwnerName: String
  Kredi kartı sahibinin adı.
ccOwnerSurname: String
  Kredi kartı sahibinin soyadı.
ccNumber: String
  Kredi kartı numarası.
cvv: String
  Kredi kartı Cvc2 numarası (Kartın arkasındaki 3 haneli sayı).
expireMonth: String
  Kredi kartının son kullanma tarihinin ayı. (örnek : 07)
expireYear: String
  Kredi kartının son kullanma tarihinin yılı. (örnek : 12)
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<prod:payPrice>
  <apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
  <sign>9b9506e8fd5ff78a20df2539dedfbf56</sign>
  <time>1258551047850</time>
  <voucher>FT-2208428</voucher>
  <ccOwnerName>ahxxx</ccOwnerName>
  <ccOwnerSurname>Yılxxxx</ccOwnerSurname>
  <ccNumber>5440xxxxxxxx9054</ccNumber>
  <cvv>1xx</cvv>
  <expireMonth>06</expireMonth>
  <expireYear>11</expireYear>
  <lang>tr</lang>
</prod:payPrice>


Sonuç Parametreleri:

paidPrice: Double
  Ödenen miktar (TL cinsinden)
productCount: Integer
  Ürün sayısı
productIdList: List
  Ürün tekil anahtarlarının listesi
message: String
  Mesaj metni


Örnek Sonuç:

<prod:payPriceResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>18/11/2009 15:35:33</responseTime>
   <timeElapsed>1429 ms</timeElapsed>
   <paidPrice>0.5</paidPrice>
   <productCount>1</productCount>
   <products>
     <productId>22133352</productId>
   </products>
   <message>(1) adet ürününüz için toplam (0.5) TL ödeme alınarak
     ürün/ürünleriniz satışa çıkarılmıştır. </message>
  </return>
</prod:payPriceResponse>