GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

getProductVariants

Bu metod üründe yer alan varyantlar ile ilgili detay bilgilere ulaşmak için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ProductServiceResponse getProductVariants(String apiKey, String sign, long time, String productId, String itemId, long variantId, String variantStockCode, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
productId: String
  Ürünün tekil anahtarları.
itemId: String
  Satışa konulan ürünün entegrasyon yapan firma tarafındaki takip kodu.
variantId: long
  Güncellenmek istenen varyanta ait tekil anahtar.
variantStockCode : String
  Güncellenmek istenen varyanta ait entegrasyon yapan firma tarafındaki takip kodu.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<prod:getProductVariants>
  <apiKey>RXpvxeENHMQjwhEB5HtxZGTdJ3KvRguv</apiKey>
  <sign>DEC56D3B7B660172423F500C0CC197A2</sign>
  <time>1585207531794</time>
  <productId>537024141</productId>
  <itemId></itemId>
  <variantId>172570521</variantId>
  <variantStockCode></variantStockCode>
  <lang>tr</lang>
</prod:getProductVariants> 


Sonuç Parametreleri:

productId: Int
  Ürünün tekil anahtarı
itemId : String
  Stok takip kodu
variantGroups: ProductVariantType
  Varyant bilgileri.


Örnek Sonuç:

<prod:getProductVariantsResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>26/03/2020 10:25:39</responseTime>
   <timeElapsed>25 ms</timeElapsed>
   <productId>537024141</productId>
   <itemId>101gdk</itemId>
   <variantGroups>
     <variantGroup alias="Renk:Kırmızı" valueId="70550" nameId="2927">
      <variants>
        <variant variantId="172570521">
         <variantSpecs>
           <variantSpec specDataOrderNumber="320" orderNumber="3" value="Kırmızı" valueId="70550" name="Renk" nameId="2927"/>
           <variantSpec specDataOrderNumber="1" orderNumber="4" value="1" valueId="760373" name="Yaş" nameId="2926"/>
         </variantSpecs>
         <quantity>10</quantity>
         <stockCode>asdfasdf</stockCode>
         <soldCount>0</soldCount>
        </variant>
      </variants>
      <photos>
        <photo photoId="0">
          <url>https://mcdn01.gittigidiyor.net/53702/537024141_R_70550_0.jpg</url>
        </photo>
      </photos>
     </variantGroup>
   </variantGroups>
  </return>
</prod:getProductVariantsResponse>