GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

calculatePriceForShoppingCart

Satışa çıkarılacak ürün/ürünler için ödenmesi gereken listeleme servisi ücretini ya da satılmayan fakat yeniden listelenmesi istenen ürün/ürünlerin listeleme ücretini yeniden hesaplamak için kullanılır. Bu metot sonucunda kullanıcıya bir ödeme çeki verilir. Bu çek ile payPrice metodunu çağıran kullanıcı, ödeme işlemini gerçekleştirerek ürünü satışa çıkarır. Eğer kullanıcının ödeme çekinde ücretsiz ve ücreti bulunan ilanlar mevcut ise ücretsiz ilanlarda diğer ilanların ücreti ödenene kadar satışa alınmayacaktır. Kullanıcı toplu bir şekilde ücretli ilanları için ödeme yapabilir yada ücretsiz ilanlarını bu methodun dışında içerisinde ücretli bir ilan bulunmayacak şekilde listeleyebilir.İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ProductServicePriceResponse calculatePriceForShoppingCart(String apiKey, String sign, long time, Integer[] productIdArray,String[] itemIdArray, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  İşlemin gerçekleştirildiği zaman.
productIdArray: Integer[]
  Satışa çıkarılmak istenen ürünlerin tekil anahtar dizisi.
itemIdArray: String[]
  Satışa çıkarılmak istenen ürünlerin entegrasyon yapan firma tarafındaki ürün tekil anahtar dizisi.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<prod:calculatePriceForShoppingCart>
  <apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
  <sign>f11f1567a3ac44c1269cb1861b65f5bc</sign>
  <time>1257151570491</time>
  <productIdList>
   <item>21767185</item>
  </productIdList>
  <itemIdList>
  </itemIdList>
  <lang>tr</lang>
</prod:calculatePriceForShoppingCart>


Sonuç Parametreleri:

paymentVoucher: String
  Ödeme çeki
  Listeleme servis ücreti için : FT-XXXXXXX formatında
  Satışta revizyon için : @FT-XXXXXXX-X formatında
price: Double
  Ödenecek miktar (TL cinsinden)


Örnek Sonuç:

<prod:calculatePriceForShoppingCartResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>02/11/2009 10:48:32</responseTime>
   <timeElapsed>172 ms</timeElapsed>
   <paymentVoucher>FT-2166XXX</paymentVoucher>
   <price>0.85</price>
  </return>
</prod:calculatePriceForShoppingCartResponse>