GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

calculatePriceForRevision

Satışa çıkarılmış bir üründe yapılacak revizyonun ücretini hesaplamak için kullanılır. Bu metot çağrımının da ardından "calculatePriceForShoppingCart" metoduna benzer şekilde bir ödeme çeki elde edilir. Bu çek ile payPrice metodunu çağıran kullanıcı, ürün revizyonunu gerçekleştirebilir.İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ProductServicePriceResponse calculatePriceForRevision(String apiKey, String sign, long time, String productId,String itemId, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  İşlemin gerçekleştirildiği zaman.
productId: String
  Revize edilmek istenen ürünlerin tekil anahtar dizisi.
itemId: String
  Revize edilmek istenen ürünlerin entegrasyon yapan firma tarafındaki ürün tekil anahtar dizisi.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<prod:calculatePriceForRevision>
  <apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
  <sign>451ee1ad06eff9630a98b70bc6015686</sign>
  <time>1258543426910</time>
  <productId>22088894</productId>
  <itemId>118500</itemId>
  <lang>tr</lang>
</prod:calculatePriceForRevision>


Sonuç Parametreleri:

paymentVoucher: String
  Ödeme çeki
  Listeleme servis ücreti için : FT-XXXXXXX formatında
  Satışta revizyon için : @FT-XXXXXXX-X formatında
price: Double
  Ödenecek miktar (TL cinsinden)


Örnek Sonuç:

<prod:calculatePriceForRevisionResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>18/11/2009 13:47:51</responseTime>
   <timeElapsed>5404 ms</timeElapsed>
   <paymentVoucher>@FT-2208XXXX-0</paymentVoucher>
   <price>0.85</price>
  </return>
</prod:calculatePriceForRevisionResponse>