Anonim

Kurumsal

Servisler

Product Option Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: ürüne opsiyonel özellik (Kalın yazı, Alt Başlık, Vitrin, Facebook Reklam Paketi) ekleme, üründeki opsiyonel özelliği silme, opsiyonel özellik ücreti hesaplatma, opsiyonel özellik ücreti ödeme.

removeOptionsFromCart

Ürüne eklenen opsiyonel özelliği kaldırmak için kullanılır.

İzin Hakları: Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductOptionService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
baseResponse removeOptionsFromCart(String apiKey, String sign, long time, temporaryProductsOptionsDeleteType productsOptionFeature, String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
productId: int
  Ürün numarası.
optionFeatureId: int
  Silinmek istenen opsiyonel özelliğe ait numara. 
lang: boolean
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
   <prod:removeOptionsFromCart>
     <apiKey>NjgEHGeJc6cFqbw6FSUP8NpH3pUhV7ss</apiKey>
     <sign>2D77363703467FE8608FA8367B9D56B6</sign>
     <time>1597671160033</time>
     <productsOptionFeature>
      <productOptions>
        <productOption productId="584728068">
         <optionFeatureIdList>
           <optionFeatureId>1</optionFeatureId>
         </optionFeatureIdList>
        </productOption>
      </productOptions>
     </productsOptionFeature>
     <lang>tr</lang>
   </prod:removeOptionsFromCart>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
ackCode: String
  İşlem durumu.
  Success: Başarılı
  Failure: Başarısız
Örnek Sonuç:Kopyala
   <prod:removeOptionsFromCartResponse xmlns:prod="https://product.option.individual.ws.listingapi.gg.com">
     <return>
      <ackCode>success</ackCode>
      <responseTime>18/08/2020 15:14:16</responseTime>
      <timeElapsed>23 ms</timeElapsed>
     </return>
   </prod:removeOptionsFromCartResponse>