Anonim

Kurumsal

Servisler

Product Option Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: ürüne opsiyonel özellik (Kalın yazı, Alt Başlık, Vitrin, Facebook Reklam Paketi) ekleme, üründeki opsiyonel özelliği silme, opsiyonel özellik ücreti hesaplatma, opsiyonel özellik ücreti ödeme.

payOptionsPrice

Bu metot, opsiyonel özellik ücretlerini ödemek için kullanılır.

İzin Hakları: Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductOptionService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
ProductServicePaymentResponse payOptionsPrice(String apiKey, String sign, long time, String paymentVoucher, String ccOwnerName, String ccOwnerSurname, String ccNumber, String cvv, String expireMonth, String expireYear, String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  İşlemin gerçekleştirildiği zaman.
voucher: String
  calculateOptionsPrice metodundan elde edilen ödeme çeki.
ccOwnerName: String
  Kredi kartı sahibinin adı.
ccOwnerSurname: String
  Kredi kartı sahibinin soyadı.
ccNumber: String
  Kredi kartı numarası.
cvv: String
  Kredi kartı Cvc2 numarası (Kartın arkasındaki 3 haneli sayı).
expireMonth: String
  Kredi kartının son kullanma tarihinin ayı. (örnek : 07)
expireYear: String
  Kredi kartının son kullanma tarihinin yılı. (örnek : 12)
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
<prod:payOptionsPrice>
  <apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
  <sign>9b9506e8fd5ff78a20df2539dedfbf56</sign>
  <time>1258551047850</time>
  <voucher>FT-2208428</voucher>
  <ccOwnerName>ahxxx</ccOwnerName>
  <ccOwnerSurname>Yılxxxx</ccOwnerSurname>
  <ccNumber>5440xxxxxxxx9054</ccNumber>
  <cvv>1xx</cvv>
  <expireMonth>06</expireMonth>
  <expireYear>11</expireYear>
  <lang>tr</lang>
</prod:payOptionsPrice> 
Sonuç Parametreleri:Kopyala
paidPrice: Double
  Ödenen miktar (TL cinsinden)
productCount: Integer
  Ürün sayısı
productIdList: List
  Ürün tekil anahtarlarının listesi
message: String
  Mesaj metni
Örnek Sonuç:Kopyala
   <prod:payOptionsPriceResponse xmlns:prod="https://product.option.individual.ws.listingapi.gg.com">
     <return>
      <ackCode>success</ackCode>
      <responseTime>18/08/2020 09:16:20</responseTime>
      <timeElapsed>484 ms</timeElapsed>
      <paidPrice>0.01</paidPrice>
      <productCount>1</productCount>
      <products>
        <productId>587242191</productId>
      </products>
      <message>(1) adet ürününüz için toplam (0.01) TL ödeme alınarak opsiyonel özellik eklenmiştir.</message>
     </return>
   </prod:payOptionsPriceResponse>