Anonim

Kurumsal

Servisler

Product Option Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: ürüne opsiyonel özellik (Kalın yazı, Alt Başlık, Vitrin, Facebook Reklam Paketi) ekleme, üründeki opsiyonel özelliği silme, opsiyonel özellik ücreti hesaplatma, opsiyonel özellik ücreti ödeme.

getOptionFeaturesInfo

Bu metot, satın alınmış, sepete eklenmiş fakat henüz satın alınmamış ve alınabilir opsiyonel özellikler için kullanılır.

Satın alınmış opsiyonel özellikler için "paidList" parametresi döner.
Daha önce eklenen ve satın alınabilir opsiyonel özellikler için "selectedList" parametresi altında eklenen özellik bilgilerini ve ödenecek tutarı döner.
Alınabilir opsiyonel özellikler için "payableList" parametresi altında opsiyonel özellikler döner.

İzin Hakları: Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductOptionService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
ProductsOptionDetailInfoResponse getOptionFeaturesInfo (String apiKey, String sign, long time, IntArray productIds ,String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
productIds: IntArray
  Ürünlere ait numara.
lang: boolean
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
   <prod:getOptionFeaturesInfo>
     <apiKey>NjgEHGeJc6cFqbw6FSUP8NpH3pUhV7ss</apiKey>
     <sign>2D77363703467FE8608FA8367B9D56B6</sign>
     <time>1597671160033</time>
     <productIds>
      <item>584728068</item>
      <item>570309990</item>
     </productIds>
     <lang>tr</lang>
   </prod:getOptionFeaturesInfo
Sonuç Parametreleri:Kopyala
productId: int
  Ürün numarası.
paidList: paidOptionInfoResponse
  Daha önce ücreti ödenmiş ve aktif olan opsiyonel özellikler.
selectedList: selectedOptionInfoResponse
  Daha önce ürüne ve sepete eklenmiş, ücreti ödenerek aktife alınabilecek opsiyonel özellikler.
payableList: payableOptionInfoResponse
  Ürüne alınabilecek opsiyonel özellikler.
optionId: int
  Opsiyonel özelliğe ait numara. 
name: String
  Opsiyonel özellik adı.
endDate: dateTime
  Opsiyonel özelliğin bitiş tarihi.
price: decimal
  Opsiyonel özellik ücreti.
duration: int
  Gün sayısı.
subtitle: String
  Alt başlık metni.
Örnek Sonuç:Kopyala
   <prod:getOptionFeaturesInfoResponse xmlns:prod="https://product.option.individual.ws.listingapi.gg.com">
     <return>
      <ackCode>success</ackCode>
      <responseTime>18/08/2020 13:32:19</responseTime>
      <timeElapsed>147 ms</timeElapsed>
      <productsInfo>
        <productInfo productId="584728068">
         <paidList>
           <paid endDate="2020-08-27T17:08:01+03:00" name="featured" optionId="1"/>
           <paid endDate="2020-08-18T17:11:56+03:00" name="affiliate" optionId="4"/>
         </paidList>
         <seletedList/>
         <payableList>
           <payable discountedPrice="0.01" price="0.01" name="bold" optionId="2"/>
           <payable discountedPrice="0.01" price="0.01" name="subtitle" optionId="3"/>
         </payableList>
        </productInfo>
        <productInfo productId="570309990">
         <paidList>
           <paid endDate="2020-08-22T16:42:26+03:00" name="bold" optionId="2"/>
         </paidList>
         <seletedList/>
         <payableList>
           <payable discountedPrice="0.01" price="0.01" name="featured" optionId="1"/>
           <payable discountedPrice="0.01" price="0.01" name="subtitle" optionId="3"/>
           <payable discountedPrice="0.01" price="0.01" name="affiliate" optionId="4"/>
         </payableList>
        </productInfo>
      </productsInfo>
     </return>
   </prod:getOptionFeaturesInfoResponse>