Anonim

Kurumsal

Servisler

Product Option Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: ürüne opsiyonel özellik (Kalın yazı, Alt Başlık, Vitrin, Facebook Reklam Paketi) ekleme, üründeki opsiyonel özelliği silme, opsiyonel özellik ücreti hesaplatma, opsiyonel özellik ücreti ödeme.

calculateOptionsPrice

Bu metot, opsiyonel özellik eklenmiş ürünler için ödenecek ücreti hesaplamak ve ödeme yapabilmek için ödeme çeki üretmek için kullanılır.

İzin Hakları: Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductOptionService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
ProductServicePriceResponse calculateOptionsPrice(String apiKey, String sign, long time, IntArray productIds ,String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
productIds: IntArray
  Ürünlere ait numara.
lang: boolean
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
   <prod:calculateOptionsPrice>
     <apiKey>NjgEHGeJc6cFqbw6FSUP8NpH3pUhV7ss</apiKey>
     <sign>9FFF7AB0C6EA53D5B1D87BDC46773A6E</sign>
     <time>1597746714261</time>
     <productIds>
      <item>587300354</item>
      <item>587300355</item>
     </productIds>
     <lang>tr</lang>
   </prod:calculateOptionsPrice> 
Sonuç Parametreleri:Kopyala
paymentVoucher: String
  Ödeme çeki.
price: Double
  Ödenecek miktar (TL cinsinden)
payRequired: Boolean
  Ödeme gerekliliği.
productCount: Int
  Ödeme çekine ait ürün sayısı.
Örnek Sonuç:Kopyala
   <prod:calculateOptionsPriceResponse xmlns:prod="https://product.option.individual.ws.listingapi.gg.com">
     <return>
      <ackCode>success</ackCode>
      <responseTime>18/08/2020 13:41:22</responseTime>
      <timeElapsed>51 ms</timeElapsed>
      <paymentVoucher>FT-SFvyVvF6QyGr</paymentVoucher>
      <price>0.02</price>
      <payRequired>true</payRequired>
      <productCount>2</productCount>
     </return>
   </prod:calculateOptionsPriceResponse>