GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Sale Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış kodu ile kargo bilgisi listeleme, kargo bilgisi girme, girilen kargo bilgisini iptal etme.

sendCargoInformation

İlgili satış kodu girildikten sonra, satış bilgisine kargo bilgisi eklemek için kullanılır. Bu metot satıcılar tarafından kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/IndividualCargoService?wsdl


Servis Metot İmzası:

CommonSaleResponse sendCargoInformation(String apiKey, String sign, long time, long saleCode, String cargoPostCode, String cargoCompany, String cargoBranchCode, String followUpUrl, String userType, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
saleCode: long
  Satış kodu.
cargoPostCode: String
  Kargo numarası.
cargoCompany: String
  Kargo şirketi.
cargoBranch: String
  Şube bilgisi.
followUpUrl: String
  Kargonun izlenebileceği url bilgisi.
userType: String
  Kullanıcının alıcı ya da satıcı olduğu belirtilir (B / buyer, S / seller, N / none , A / all) .
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<car:sendCargoInformation>
  <apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
  <sign>544f4ad2b8ff2aa271f392884c7b4e47</sign>
  <time>1287421158201</time>
  <saleCode>314740020001</saleCode>
  <cargoPostCode>12345</cargoPostCode>
  <cargoCompany>Aras</cargoCompany>
  <cargoBranch>Kadıköy</cargoBranch>
  <followUpUrl>www.araskargo.com</followUpUrl>
  <userType>S</userType>
  <lang>tr</lang>
</car:sendCargoInformation>


Sonuç Parametreleri:

ackCode: String
  İstek sonucu verilen geri dönüş kodu.
responseTime: Date
  İşlem yanıt zamanı
timeElapsed: Long
  Geçen süre


Örnek Sonuç:

<car:sendCargoInformationResponse xmlns:car="http://cargo.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>18/10/2010 20:01:45</responseTime>
   <timeElapsed>24584 ms</timeElapsed>
  </return>
</car:sendCargoInformationResponse>