Anonim

Kurumsal

Servisler

Cargo Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış kodu ile kargo bilgisi listeleme, kargo bilgisi girme, girilen kargo bilgisini iptal etme.

getShippingAgreementContent

Bu metot, satıcıya gönderilmiş özel kargo sözleşmelerinin içeriğini çağırmak için kullanılır.

İzin Hakları: Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Erişim: WSDL Adresi:https://https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualCargoService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
userAgreementsResponse getShippingAgreementContent(String apiKey, String sign, long time, Int agreementId, String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
agreementId: Int 
  Sözleşmeli kargo numarası. (getShippingAgreementContent metodundan edinilir.)
lang: boolean
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
   <car:getShippingAgreementContent>
     <apiKey>BVFMj7BXV5fEEuVh8KEAgMAeJMRNDJY6</apiKey>
     <sign>B2CEAF1366C9F9E09B288C6EEF7A4A87</sign>
     <time>1599030638814</time>
     <agreementId>18</agreementId>
     <lang>tr</lang>
   </car:getShippingAgreementContent>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
  Sözleşmeli kargo numarası. (getShippingAgreementContent metodundan edinilir.)
lang: boolean
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek Sonuç:Kopyala
   <car:getShippingAgreementContentResponse xmlns:car="http://cargo.individual.ws.listingapi.gg.com">
     <return>
      <ackCode>success</ackCode>
      <responseTime>02/09/2020 10:11:25</responseTime>
      <timeElapsed>70 ms</timeElapsed>
      <content>Sözleşme içeriği</content>
     </return>
   </car:getShippingAgreementContentResponse>