GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Sale Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış kodu ile kargo bilgisi listeleme, kargo bilgisi girme, girilen kargo bilgisini iptal etme.

getCargoInformation

Bu metot, satış kodunu girdikten sonra mevcut satışın kargo bilgisini girmek için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/IndividualCargoService?wsdl


Servis Metot İmzası:

CargoInformationResponse getCargoInformation(String apiKey, String sign, long time, long saleCode, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
saleCode: long
  Satış kodu.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<car:getCargoInformation>
  <apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
  <sign>1fa4aba73d0d9941fadca67584155d14</sign>
  <time>1257859596238</time>
  <saleCode>219368500001</saleCode>
  <lang>tr</lang>
</car:getCargoInformation>


Sonuç Parametreleri:

cargoPostCode: String
  Kargo numarası
cargoContent: String
  Kargo şirketi, Şube Bilgisi


Örnek Sonuç:

<car:getCargoInformationResponse xmlns:car="http://cargo.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>10/11/2010 15:27:44</responseTime>
   <timeElapsed>8575 ms</timeElapsed>
   <cargoPostCode>121212111111</cargoPostCode>
   <cargoContent>Sample Company-İstanbul</cargoContent>
  </return>
</car:getCargoInformationResponse>