GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Cargo Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış kodu ile kargo bilgisi listeleme, kargo bilgisi girme, girilen kargo bilgisini iptal etme.

createShippingRequest

Bu method ile belirtmiş olduğunuz satış koduna dair sözleşmeli kargolarınıza talep gönderebilirsiniz.İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Bu doğrulama için gerekli bilgileri Api Anahtarları sayfanızdan kontrol edebilirsiniz. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve role passwordlerini kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında işlem yapılır ise -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualCargoService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ShippingRequestResultResponse createShippingRequest(String apiKey, String sign, long time, String lang, String saleCode, Int shippingFirmId);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  İşlemin gerçekleştirildiği zaman.
saleCode String
  İşleme dair satış kodunu belirtmek için kullanılır.
shippingFirmId: Int
  Sözleşmeli kargoya ait numara.(Sözleşmeli kargo firmalarına Cargo Service > getCargoCompany metodu ile ulaşabilirsiniz.)
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
  


Örnek İstek:

<car:createShippingRequest>
  <apiKey>wQ578rZcxjEwAKfDcQjXW3NnVEJVmWXV</apiKey>
  <sign>a5845e0230dfb94d91bd09284f00b383</sign>
  <time>1584108844253</time>
  <lang>tr</lang>
  <saleCode>SC18029231</saleCode>
  <shippingFirmId>24</shippingFirmId>
</car:createShippingRequest>


Sonuç Parametreleri:

ackCode: String
  İstek sonucu.


Örnek Sonuç:

<car:createShippingRequestResponse xmlns:car="http://cargo.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>13/03/2020 17:23:55</responseTime>
   <timeElapsed>1332ms</timeElapsed>
  </return>
</car:createShippingRequestResponse>