GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Activity Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcı, bu servisi kullanarak bireysel GittiGidiyor hesabında bulunan; aktif satıştaki, satılan, satılmayan, kazandığı, kazanamadığı, izlediği ve teklif verdiği ürünler hakkında bilgi sahibi olur.

getWonItems

Bana Özel sayfasında, Durum > Kazandıklarım başlığı altında yer alan bilgilere ulaşmak için kullanılır. Bu metot sayesinde kazanılan ürünlerin; sayısı, ürün numarası, başlığı, ürün linki, formatı, ücreti, adeti, bitiş tarihi, son işlem tarihi, durum açıklaması, kargo detayı, satış kodu, satıcısı, satıcının işlem sayısı gibi bilgilerine ulaşılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/IndividualActivityService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ActivityWonResponse getWonItems( String apiKey, String sign, long time, int startOffset, int rowCount,Boolean withData, String lang)


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
startOffSet: int
  Hangi üründen başlanılacağı.
rowCount: int
  Kaç tane ürünün listeleneceği.
withData: boolean
  true: Ürün bilgileri, ilişkili veriler ile beraber listelenir
  false:ÜrünId'leri ve Eğer ürün satılmış ise satış kodlarını beraber listeler.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<act:getWonItems>
  <apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
  <sign>b5be0f70c3f41e357b7620319a6efa37</sign>
  <time>1289482704370</time>
  <startOffSet>0</startOffSet>
  <rowCount>5</rowCount>
  <withData>true</withData>
  <lang>tr</lang>
</act:getWonItems>


Sonuç Parametreleri:

count: int
  Ürün sayısı.
itemList: itemList
  Ürün bilgisini taşıyan nesne.


Örnek Sonuç:

<act:getWonItemsResponse xmlns:act="http://activity.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>07/11/2010 11:56:50</responseTime>
   <timeElapsed>153 ms</timeElapsed>
   <count>19</count>
   <itemList>
     <item>
      <productId>22622204</productId>
      <title>Siemens euroset Telefon</title>
      <productLink>http://img.cimri.com/pictures/wm/300x300/6/6720_300-300.jpg</productLink>
      <photos />
      <format>F</format>
      <price>1.0</price>
      <productCount>1</productCount>
      <endDate>25/10/2010 15:29:07</endDate>
      <lastProcessDate>25/10/2010 15:30:24</lastProcessDate>
      <status>0</status>
      <statusDescription>Alıcı ürünü kazandı ödeme yapması bekleniyor</statusDescription>
      <cargoDetail>
        <shippingPayment>1</shippingPayment>
      </cargoDetail>
      <saleCode>226222040001</saleCode>
      <seller>test_user2</seller>
      <sellerProcessCount>140</sellerProcessCount>
     </item>
   </itemList>
  </return>
</act:getWonItemsResponse>