GittiGidiyor
GittiGidiyor API

User Messages Service

İstekte bulunan çoklu kullanıcı, bu servis ile bireysel GittiGidiyor hesabındaki mesajlara ulaşma, yeni mesaj/mesajlar gönderme, mesajı/mesajları silme, okundu ve okunmadı olarak işaretleme işlemlerini yapabilir.

postConversation

İki kişi arasında yeni bir sohbet başlatılmak istendiğinde kullanılan servistir. Belirtilen iki kişi, sonsuz sayıda aynı konu başlığı altında mesajlaşabilir ve bir konuşma en az bir tane mesaj içerir.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/CommunityUserConversationService?wsdl


Servis Metot İmzası:

UserConversationPostingResponse postConversation(String apiKey, String sign, long time, PostConversationRequest postConversationRequest);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
toUserNick: String
  Mesaj gönderilecek kullanıcının adı.
type: String
  Bu alan, "USER" ya da "SYSTEM" parametrelerini alabilir.
title: String
  Konu başlığıdır. Konu başlıkları getConversationSubject servisi ile çağrılabilir. 
context: Object
  Konuşmanın hangi ürün ile ilgili olduğu bilgisini içerir.
  Eğer konuşma "Aldıklarım" üzerinden başlarsa, içerisinde yer alan "sale" alanının altındaki "saleCode" alanına satış kodu eklenmelidir.
  Eğer ürün detay sayfasından başlatılırsa, içerisinde yer alan "product" alanının altındaki "productId"ye ürün bilgisi eklenmelidir.
messageText: String
  Gönderilecek mesajin içeriğidir.
sendCopy: boolean
  Mesaj gönderilirken mail yoluyla bildirim gönderilip gönderilmeyeceği bilgisini tutar.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
         xmlns:con="http://conversation.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:postConversation>
      <apiKey>R5JHeKcn9kbedj92WSxURvx4tNQCydNu</apiKey>
      <sign>14ead503f62cb4cd8d74a6e58cbbd005</sign>
      <time>1257876824896</time>
      <postConversationRequest>
        <toUserNick>gg_user_nick</toUserNick>
        <type>USER</type>
        <title>ürün</title> <!--Optional:-->
        <context>
          <!--Optional:-->
          <product>
            <!--Optional:-->
            <productId>417300507</productId> <!--Optional:-->
          </product> <!--Optional:-->
          <sale>
            <!--Optional:-->
            <saleCode>SC86916543</saleCode> <!--Optional:-->
          </sale>
        </context>
        <messageText>DENEME</messageText>
        <sendCopy>true</sendCopy>
        <lang>tr</lang>
      </postConversationRequest>
    </con:postConversation>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Sonuç Parametreleri:

conversationId: String
  Servis çağrımı sonrasında dönen değerdir. Oluşturulan konuşmanın id'sidir.


Örnek Sonuç:

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <con:postConversationResponse xmlns:con="http://conversation.internal.ws.listingapi.gg.com">
      <return>
        <conversationId>5ce7e1937361fb0001d4fa3a</conversationId>
      </return>
    </con:postConversationResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>