GittiGidiyor
GittiGidiyor API

User Messages Service

İstekte bulunan çoklu kullanıcı, bu servis ile bireysel GittiGidiyor hesabındaki mesajlara ulaşma, yeni mesaj/mesajlar gönderme, mesajı/mesajları silme, okundu ve okunmadı olarak işaretleme işlemlerini yapabilir.

getConversationsCount

Konuşma sayısını getiren servistir.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/CommunityUserConversationService?wsdl


Servis Metot İmzası:

UserConversationCountResponse getConversationsCount(String apiKey, String sign, long time,GetConversationsCountRequest getConversationsCountRequest);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
type: String
  Konuşma türüne göre filtreleyerek (USER/SYSTEM/ALL) toplam sayıyı döner.
unread: integer
  Okunma ya da okunmama durumuna göre filtreler ve istenen durum için toplam sayı döner.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
         xmlns:con="http://conversation.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:getConversationsCount>
      <apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
      <sign>87a32ded91d7a5c1c615404441ab91e6</sign>
      <time>1257841278964</time>
      <getConversationsCountRequest>
        <type>SYSTEM</type>
        <unread>5</unread> <!--Optional:-->
        <lang>tr</lang>
      </getConversationsCountRequest>
    </con:getConversationsCount>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Sonuç Parametreleri:

conversationCount: integer
  Mesaj içerisindeki konuşma sayısını gösterir.


Örnek Sonuç:

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <con:getConversationsCountResponse xmlns:con="http://conversation.internal.ws.listingapi.gg.com">
      <return>
        <userConversationCountTypeList>
          <userConversationCountType>
            <conversationCount>3</conversationCount>
          </userConversationCountType>
        </userConversationCountTypeList>
      </return>
    </con:getConversationsCountResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>