GittiGidiyor
GittiGidiyor API

User Messages Service

İstekte bulunan çoklu kullanıcı, bu servis ile bireysel GittiGidiyor hesabındaki mesajlara ulaşma, yeni mesaj/mesajlar gönderme, mesajı/mesajları silme, okundu ve okunmadı olarak işaretleme işlemlerini yapabilir.

deleteConversations

Seçilen konuşmaları, ilgili kullanıcı için silen servistir.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi: http://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/CommunityUserConversationService?wsdl


Servis Metot İmzası:

UserConversationDeletingResponse deleteConversations(String apiKey, String sign, long time,DeleteConversationsRequest deleteConversationsRequest);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
conversationIds: String[]
  Silinmesi istenen konuşma/konuşmaların id'lerini içerir.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
         xmlns:con="http://conversation.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <con:deleteConversations>
      <apiKey>R5JHeKcn9kbedj92WSxURvx4tNQCydNu</apiKey>
      <sign>14ead503f62cb4cd8d74a6e58cbbd005</sign>
      <time>1257876824896</time>
      <deleteConversationsRequest>
        <!--1 or more repetitions:-->
        <conversationIds>5ce7d2d19f65940001ba4a16</conversationIds>
        <lang>tr</lang>
      </deleteConversationsRequest>
    </con:deleteConversations>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Sonuç Parametreleri:

conversationDeleted: boolean
  Konuşmanın ilgili kullanıcı için silinip silinmediği bilgisini döner.


Örnek Sonuç:

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <env:Header/>
  <env:Body>
    <con:deleteConversationsResponse xmlns:con="http://conversation.internal.ws.listingapi.gg.com">
      <return>
        <conversationDeleted>true</conversationDeleted>
      </return>
    </con:deleteConversationsResponse>
  </env:Body>
</env:Envelope>