GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan çoklu kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

insertProductWithNewCargoDetail

GittiGidiyor üzerinde ürün listelemek için bu metot kullanılır. Girilen ürün, GittiGidiyor Bana Özel sayfasında "Yeni Listelenenler" bölümünde görünecektir.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi: https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/CommunityProductService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ProductServiceResponse insertProductWithNewCargoDetail(String apiKey, String sign, long time,String sessionId, ProductType productType, boolean forceToSpecEntry, boolean nextDateOption, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
itemId: String
  Satışa konulan ürünün entegrasyon yapan firma tarafındaki ürün tekil anahtarı.
product: ProductType
  Ürün bilgisini taşıyan nesne.
forceToSpecEntry: boolean
  true : Kategori bazlı spec girişi zorunlu
  false : Kategori bazlı spec girişi zorunlu değil
nextDateOption: boolean
  true: İleri tarih opsiyonu var. startDate belirlenmelidir.
  false: İleri tarih opsiyonu yok.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<prod:insertProductWithNewCargoDetail>
  <apiKey>R5JHeKcn9kbedj92WSxURvx4tNQCydNu</apiKey>
  <sign>f11f1567a3ac44c1269cb1861b65f5bc</sign>
  <time>1257151570491</time>
  <sessionId>fnYE6gbsamQHFBMrQSxrbaZxNUeTSNng</sessionId>
  <product>
   <categoryCode>tcn</categoryCode>
   <storeCategoryId></storeCategoryId>
   <title>API TEST ÜRÜNÜDÜR -TEKLİF VERMEYİNİZ - F10</title>
   <subtitle>api alt yazısı</subtitle>
   <specs>
     <spec name="Marka" value="Nokia" required="true" />
     <spec name="Model" value="N73" required="true" />
     <spec name="Durumu" value="Sıfır" required="true" />
     <spec name="Garantisi" value="Yok" required="true" />
     <spec name="Kutusu" value="Var,Açılmış" required="true" />
     <spec name="Kamera" value="Yok" required="false" />
   </specs>
   <photos>
     <photo photoId="0">
      <url>http://www.popular-pics.com/PPImages/Ninja-Cat.jpg</url>
     </photo>
   </photos>
   <pageTemplate>1</pageTemplate>
   <description>API için hazırlanmış ürünüdür.</description>
   <startDate></startDate>
   <catalogId></catalogId>
   <catalogDetail></catalogDetail>
   <format>A</format>
   <startPrice>1.40</startPrice>
   <buyNowPrice>98.90</buyNowPrice>
   <netEarning></netEarning>
   <listingDays>7</listingDays>
   <productCount>1</productCount>
   <cargoDetail>
     <city>34</city>
     <shippingPayment>B</shippingPayment>
     <shippingWhere>country</shippingWhere>
     <cargoCompanyDetails>
      <cargoCompanyDetail>
        <name>aras</name>
        <cityPrice>3.00</cityPrice>
        <countryPrice>5.00</countryPrice>
      </cargoCompanyDetail>
     </cargoCompanyDetails>
     <shippingTime>
      <days>today</days>
      <beforeTime>02:15</beforeTime>
     </shippingTime>
   </cargoDetail>
   <affiliateOption></affiliateOption>
   <boldOption>true</boldOption>
   <catalogOption></catalogOption>
   <vitrineOption></vitrineOption>
  </product>
  <forceToSpecEntry>false</forceToSpecEntry>
  <nextDateOption></nextDateOption>
  <lang>tr</lang>
</prod:insertProductWithNewCargoDetail>


Sonuç Parametreleri:

productId: Integer
  Ürün tekil anahtarı
result: String
  Mesaj metni


Örnek Sonuç:

<prod:insertProductWithNewCargoDetailResponse xmlns:prod="https://product.community.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>28/03/2013 15:01:23</responseTime>
   <timeElapsed>54 ms</timeElapsed>
   <productId>81743220</productId>
   <result>Ürün girişiniz başarıyla gerçekleştirilmiştir. Listeleme servisinden kontrol edebilirsiniz.</result>
  </return>
</prod:insertProductWithNewCargoDetailResponse>