GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Product Service

İstekte bulunan çoklu kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

cloneProduct

Ürün kopyasını almak için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi: https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/CommunityProductService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ProductServiceResponse cloneProduct(String apiKey, String sign, long time,String sessionId, int productId, String lang);


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
sessionId: String
  Oturum anahtarı
productId: int
  Kopyalanacak ürünün tekil anahtarı. (id)
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<prod:cloneProduct>
  <apiKey>R5JHeKcn9kbedj92WSxURvx4tNQCydNu</apiKey>
  <sign>58c139f08362941c9bd34cca3a4e0dc4</sign>
  <time>1257174354811</time>
  <sessionId>fnYE6gbsamQHFBMrQSxrbaZxNUeTSNng</sessionId>
  <productId>21767185</productId>
  <lang>tr</lang>
</prod:cloneProduct>


Sonuç Parametreleri:

productId: Integer
  Ürün tekil anahtarı
result: String
  Mesaj metni


Örnek Sonuç:

<prod:cloneProductResponse xmlns:prod="https://product.community.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>02/11/2009 17:06:09</responseTime>
   <timeElapsed>453 ms</timeElapsed>
   <productId>21776043</productId>
   <result>Ürününüzün kopyası başarıyla oluşturulmuştur. Listeleme
     servisinden kontrol edebilirsiniz.</result>
  </return>
</prod:cloneProductResponse>