GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Authentication Service

Çoklu kullanıcı hesabı kullanılarak istekte bulunulduğu zaman, API'yi kullanırken gerekli olan token bilgileri ile oturum bilgilerine (SessionId) bu servis aracılığıyla erişilir.

createToken

Kullanıcı oturum bilgisini (sessionId) yaratmadan önce bu metodu kullanarak "tokenId" değişkenini elde etmelidir. TokenId elde edildikten sonra CommunityService login sayfası üzerinden kullanıcıya oturum açtırılarak "sessionId" değişkeni elde edilir. Kullanıcının yönlendirileceği login sayfasının adresi aşağıda yer almaktadır.

GittiGidiyor API Login Sayfası

"ApiKey","sign","time" ve "tokenId" değişkenlerini istek parametresi olan adres bilgisinde gönderilmelidir. "redirectUrl" parametreside login olduktan sonra yönlendirmek istediğiniz adresin urlni girmelisiniz.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi: https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/CommunityAuthService?wsdl


Servis Metot İmzası:

ApiTokenServiceResponse createToken(String apiKey,String sign,long time,String lang)


İstek Parametreleri:

apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<auth:createToken>
  <apiKey>Xzy47VNZwcujRGcujrztCTqNBzgdZRSk</apiKey>
  <sign>2d1fc028e908d60cac3446ceda19d74a</sign>
  <time>1262265344531</time>
  <lang>tr</lang>
</auth:createToken>


Sonuç Parametreleri:

tokenId: String
  Oturum bilgilerini(sessionId) yaratmak için kullanılan anahtar


Örnek Sonuç:

<auth:createTokenResponse xmlns:auth="http://auth.community.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>31/12/2009 15:16:34</responseTime>
   <timeElapsed>22 ms</timeElapsed>
   <tokenId>YG26egceQNyfw6FM</tokenId>
  </return>
</auth:createTokenResponse>