GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Developer Service

Kurumsal servislere erişecek olan kullanıcı, web servisler üzerinden doğrudan erişim sağlayabileceği gibi mevcut servisleri kullanan uygulamalar da geliştirebilir. Bu nedenle servislere erişecek olan kişi, API tarafından bir geliştirici (developer) olarak kabul edilecektir. API kullanıcısı, öncelikle aşağıdaki servisi kullanarak sisteme kendini "geliştirici" olarak kaydettirmeli ve yine API tarafından üretilmiş her geliştirici için tekil olan anahtara sahip olmalıdır.

registerDeveloper

GittiGidiyor API kullanıcısını, "geliştirici" olarak sisteme kaydetmek için bu metot çağırılmalıdır. Bu metodun döndürmüş olduğu Developer ID vasıtasıyla uygulamalar yaratılabilir.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama(basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/DeveloperService?wsdl


Servis Metot İmzası:

DeveloperServiceResponse registerDeveloper(String nick, String password, String lang);


İstek Parametreleri:

nick: String
  Geliştiricinin GG üzerindeki kullanıcı ismi
password: String
  Geliştiricinin GG üzerindeki şifresi
lang: boolean
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<dev:registerDeveloper>
  <nick>test_user</nick>
  <password>dfc9373dd</password>
  <lang>tr</lang>
</dev:registerDeveloper>


Sonuç Parametreleri:

developerId: String
  Geliştiricinin tekil anahtarıdır
nick: String
  Geliştiricinin GG üzerindeki kullanıcı ismi
registerDate: Date
  Geliştirici kayıt tarihi


Örnek Sonuç:

<dev:registerDeveloperResponse xmlns:dev="http://developer...">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>03/11/2010 11:05:16</responseTime>
   <timeElapsed>39 ms</timeElapsed>
   <developerId>ZnNnxKRszYeGUnvB9ny9</developerId>
   <nick>test_user</nick>
   <registerDate>2010-11-03 11:05:16</registerDate>
  </return>
</dev:registerDeveloperResponse>