GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Category Service

GittiGidiyor'da bulunan kategori bilgilerini içerir. Bir ürün listeleyebilmek için bu servisten alınacak kategori kodunun kullanılması gerekir. Kategori servisi aynı zamanda bir kategori içerisinde listelenecek ürünün teknik özelliklerinin hazır olarak verilmesini sağlar.

getSubCategories

Bu metot istenilen kategorinin alt kategorilerine ulaşmak için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/CategoryService?wsdl


Servis Metot İmzası:

CategoryServiceResponse getSubCategories(String categoryCode, Boolean withSpecs, Boolean withDeepest, Boolean withCatalog, String lang);


İstek Parametreleri:

categoryCode: String
  İstenilen kategorinin kodu.
withSpecs: boolean
  Eğer true gönderilirse ekstra kategori detay bilgisi gönderilir. false olarak belirtilmişse gönderilmez.
withDeepest: boolean
  Eğer true gönderilirse kategorinin alt veya ana kategori olduğunu belirten withDeepest parametresi döner. false olarak belirtilmişse bu parametre gönderilmez.
withCatalog: boolean
  Eğer true gönderilirse katalog durumunu belirten withCatalog parametresi döner. false olarak belirtilmişse bu parametre gönderilmez.

lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<cat:getSubCategories>
  <categoryCode>l</categoryCode>
  <withSpecs>false</withSpecs>
  <withDeepest>false</withDeepest>
  <withCatalog>false</withCatalog>
  <lang>tr</lang>
</cat:getSubCategories>


Sonuç Parametreleri:

categoryCount: int
  Toplam kategori sayısı
categories: List
  Seçilen kategoriler, ayrıca bkz: CategoryType


Örnek Sonuç:

<cat:getSubCategoriesResponse xmlns:cat="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>30/04/2020 16:41:42</responseTime>
   <timeElapsed>16 ms</timeElapsed>
   <categoryCount>7</categoryCount>
   <categories>
     <category>
      <categoryCode>ln</categoryCode>
      <categoryName>Kişiye Özel Forma</categoryName>
     </category>
     <category>
      <categoryCode>la</categoryCode>
      <categoryName>Tele-Pazarlama Ürünleri</categoryName>
     </category>
     <category>
      <categoryCode>ls</categoryCode>
      <categoryName>Servis, Hizmet</categoryName>
     </category>
     <category>
      <categoryCode>lv</categoryCode>
      <categoryName>Tatil, Seyahat</categoryName>
     </category>
     <category>
      <categoryCode>lh</categoryCode>
      <categoryName>Hediye Sepeti</categoryName>
     </category>
     <category>
      <categoryCode>lm</categoryCode>
      <categoryName>Tütün Malzemeleri</categoryName>
     </category>
     <category>
      <categoryCode>lz</categoryCode>
      <categoryName>Diğer Her Şey</categoryName>
     </category>
   </categories>
  </return>
</cat:getSubCategoriesResponse>