GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Category Service

GittiGidiyor'da bulunan kategori bilgilerini içerir. Bir ürün listeleyebilmek için bu servisten alınacak kategori kodunun kullanılması gerekir. Kategori servisi aynı zamanda bir kategori içerisinde listelenecek ürünün teknik özelliklerinin hazır olarak verilmesini sağlar.

getRequiredCategorySpecs

Katalog yapısına sahip kategoriler için ürün girişi yaparken "newCatalogId" girişi zorunlu kılınmıştır. Bu metot listeleme yapılmak istenen kategoride "newCatalogId" girişinin zorunlu olup olmadığı bilgisine ulaşmak için kullanılır.

"newCatalogId" zorunluluğu öğrenildikten sonra Catalog Service > searchCatalog metodu kullanılarak "newCatalogId" bilgisine ulaşılabilir.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/CategoryV2Service?wsdl


Servis Metot İmzası:

CategorySpecServiceListResponse getRequiredCategorySpecs(String categoryCode, String lang);


İstek Parametreleri:

categoryCode: String
  Detay bilgisi istenen kategori kodu.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

   <cat:getRequiredCategorySpecs>
     <categoryCode>ngv</categoryCode>
     <lang>tr</lang>
   </cat:getRequiredCategorySpecs>


Sonuç Parametreleri:

count: Int
  Dönen özellik sayısı.
catalogRequired: Boolean
  True: Girilen kategori için "newCatalogId" zorunlu.
  False: Girilen kategori için "newCatalogId" zorunlu değil.
requiredSpecs: List
  Ürün özellikleri ve spec detayları.


Örnek Sonuç:

   <cat:getRequiredCategorySpecsResponse xmlns:cat="http://categoryv2.anonymous.ws.listingapi.gg.com">
     <return>
      <ackCode>success</ackCode>
      <responseTime>08/04/2020 12:47:25</responseTime>
      <timeElapsed>19 ms</timeElapsed>
      <count>3</count>
      <catalogRequired>true</catalogRequired>
      <requiredSpecs>
        <spec name="Marka"/>
        <spec name="Model"/>
        <spec name="Renk"/>
      </requiredSpecs>
     </return>
   </cat:getRequiredCategorySpecsResponse>