GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Category Service

GittiGidiyor'da bulunan kategori bilgilerini içerir. Bir ürün listeleyebilmek için bu servisten alınacak kategori kodunun kullanılması gerekir. Kategori servisi aynı zamanda bir kategori içerisinde listelenecek ürünün teknik özelliklerinin hazır olarak verilmesini sağlar.

getDeepestCategories

GittiGidiyorda yer alan bütün alt kategori bilgilerine ulaşmak için kullanılır.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar. Ayrıca, kurumsal servis katmanında -servislere erişim esnasında- diğer katmanlarda olduğu gibi uygulama anahtarı, istek imzası ve o anki zaman değeri yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir.Erişim:

WSDL Adresi:http://dev.gittigidiyor.com:8080/listingapi/ws/CategoryService?wsdl


Servis Metot İmzası:

CategoryServiceResponse getDeepestCategories(int startOffSet, int rowCount, boolean withSpecs, String lang);


İstek Parametreleri:

startOffSet: int
  Kaçıncı indeksten başlayacak?
rowCount: int
  Kaç tane kategorinin listeleneceği.
withSpecs: boolean
  Eğer "true" gönderilirse ekstra kategori detay bilgisi gönderilir. "false" olarak belirtilmişse gönderilmez.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<cat:getDeepestCategories>
  <startOffSet>2</startOffSet>
  <rowCount>1</rowCount>
  <withSpecs>true</withSpecs>
  <lang>tr</lang>
</cat:getDeepestCategories>


Sonuç Parametreleri:

categoryCount: int
  Toplam alt kategori sayısı
categories: List
  Seçilen kategoriler, ayrıca bkz: CategoryType


Örnek Sonuç:

<cat:getDeepestCategoriesResponse xmlns:cat="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>14/10/2010 15:42:23</responseTime>
   <timeElapsed>2 ms</timeElapsed>
   <categoryCount>3512</categoryCount>
   <categories>
     <category>
      <categoryCode>bz</categoryCode>
      <categoryName>Diğer Bilgisayar</categoryName>
      <specs>
        <spec type="Combo" name="Garanti Süresi">
         <values>
           <value>3 Aydan az</value>
           <value>3 - 6 Ay</value>
           <value>6 - 12 Ay</value>
           <value>12 - 18 Ay</value>
           <value>18 - 24 Ay</value>
           <value>2 Yıl - 3 Yıl</value>
           <value>3 Yıl ve üzeri</value>
         </values>
        </spec>
        <spec type="Combo" name="Kutusu">
         <values>
           <value>Var, Açılmamış</value>
           <value>Var, Açılmış</value>
           <value>Yok</value>
         </values>
        </spec>
        <spec type="Combo" required="true" name="Durumu">
         <values>
           <value>Sıfır</value>
           <value>Kullanılmış</value>
           <value>Tamir Görmüş</value>
           <value>Bozuk, Hasarlı</value>
         </values>
        </spec>
        <spec type="Combo" name="Garantisi">
         <values>
           <value>Var, Başlamamış;</value>
           <value>Var, Devam ediyor</value>
           <value>Yok</value>
         </values>
        </spec>
      </specs>
     </category>
   </categories>
  </return>
</cat:getDeepestCategoriesResponse>