GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Category Service

GittiGidiyor'da bulunan kategori bilgilerini içerir. Bir ürün listeleyebilmek için bu servisten alınacak kategori kodunun kullanılması gerekir. Kategori servisi aynı zamanda bir kategori içerisinde listelenecek ürünün teknik özelliklerinin hazır olarak verilmesini sağlar.

getCategoryVariantSpecs

Bir kategoriye ait olan seçenekli ürün özellik bilgilerini döner. Ürün girişinin yapılacağı en alt kategoriye ait özellik bilgilerinin bu metot ile edinilmesi gerekmektedir.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/CategoryService?wsdl


Servis Metot İmzası:

CategoryServiceVariantResponse getCategoryVariantSpecs(String categoryCode, String lang);


İstek Parametreleri:

categoryCode: String
  Detay bilgisi talep edilen kategoriye ait kod.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<cat:getCategoryVariantSpecs>
  <categoryCode>ebec</categoryCode>
  <lang>tr</lang>
</cat:getCategoryVariantSpecs>


Sonuç Parametreleri:

specs: List<categoryVariantSpecValueType>
  Seçilen kategoriye ait olabilecek tüm ürün özellikleri.


Örnek Sonuç:

<cat:getCategoryVariantSpecsResponse xmlns:cat="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>07/04/2020 16:31:18</responseTime>
   <timeElapsed>10 ms</timeElapsed>
   <specs>
     <spec base="true" orderNumber="1" type="Combo" name="Renk" nameId="2927">
      <specValues>
        <specValue orderNumber="10" value="Altın / Dore" valueId="70524"/>
        <specValue orderNumber="20" value="Antrasit" valueId="70525"/>
        <specValue orderNumber="30" value="Bakır" valueId="70526"/>
      </specValues>
     </spec>
     <spec base="true" orderNumber="999" type="Combo" name="Yaş" nameId="2926">
      <specValues>
        <specValue orderNumber="0" value="0" valueId="760387"/>
        <specValue orderNumber="1" value="1" valueId="760373"/>
        <specValue orderNumber="2" value="2" valueId="760374"/>
      </specValues>
     </spec>
   </specs>
  </return>
</cat:getCategoryVariantSpecsResponse>