GittiGidiyor
GittiGidiyor API

Category Service

GittiGidiyor'da bulunan kategori bilgilerini içerir. Bir ürün listeleyebilmek için bu servisten alınacak kategori kodunun kullanılması gerekir. Kategori servisi aynı zamanda bir kategori içerisinde listelenecek ürünün teknik özelliklerinin hazır olarak verilmesini sağlar.

getCategoriesHavingVariantSpecs

Seçenekli ürün girişi yapabileceğiniz en alt kategori bilgilerini döner. Sistemde her kategoriye ait seçenekli ürün özellik bilgisi olmadığı için sadece bu metottan dönen kategorilere ürün girişi yapılabilir.İzin Hakları:

Bu metodun güvenliği için sadece http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) metodu kullanılır. Web servis çağırımlarında kullanıcılar kendi kullanıcı adlarını ve parolalarını kullanmalıdırlar.Erişim:

WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/CategoryService?wsdl


Servis Metot İmzası:

CategoryServiceResponse getCategoriesHavingVariantSpecs(String lang);


İstek Parametreleri:

lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.


Örnek İstek:

<cat:getCategoriesHavingVariantSpecs>
  <lang>tr</lang>
</cat:getCategoriesHavingVariantSpecs>


Sonuç Parametreleri:

categoryCode: String
  Kategori kodu.
categoryName: String
  Kategori adı.


Örnek Sonuç:

<cat:getCategoriesHavingVariantSpecsResponse xmlns:cat="http://category.anonymous.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>27/04/2020 16:24:49</responseTime>
   <timeElapsed>38 ms</timeElapsed>
   <categories>
     <category deepest="false">
      <categoryCode>ck</categoryCode>
      <categoryName>Dekorasyon</categoryName>
     </category>
     <category deepest="false">
      <categoryCode>cn</categoryCode>
      <categoryName>Mutfak</categoryName>
     </category>
   </categories>
  </return>
</cat:getCategoriesHavingVariantSpecsResponse>