Duyurular

Anonim

Kurumsal

Servisler

User Messages Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcı, bu servis ile bireysel GittiGidiyor hesabındaki mesajlara ulaşma, yeni mesaj/mesajlar gönderme, mesajı/mesajları silme, okundu ve okunmadı olarak işaretleme işlemlerini yapabilir.

getMessages

Bu metod konuşma içerisinde bulunan mesajları çağırmak için kullanılır.

İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) yöntemi kullanılır ve kurumsal servis katmanında işlem yapıldığı için servislere erişim esnasında uygulama anahtarı (apiKey), istek imzası (sign) ve o anki zaman değeri (timestamp) yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Role ve Key bilgilerinize Api Anahtarları sayfanızdan ulaşabilirsiniz.

Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualUserConversationService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
UserMessageLoadingResponse getMessages(String apiKey, String sign, long time, GetMessagesRequest getMessagesRequest);
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
conversationId: String
  Listelenmesi istenen mesajların konuşma id'sidir.
rowCount: integer
  Kaç mesaj listeleneceği.
startOffSet: integer
  Kaçıncı indeksten başlayacak?
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
<con:getMessages>
  <apiKey>RXpvxeENHMQjwhEB5HtxZGTdJ3KvRguv</apiKey>
  <sign>AAD89884830DCCEC004B43F422B3FC30</sign>
  <time>1588163921542</time>
  <getMessagesRequest>
   <conversationId>5ea975ad99b3810001892e12</conversationId>
   <rowCount>5</rowCount>
   <startOffset>0</startOffset>
   i<lang>tr</lang>
  </getMessagesRequest>
</con:getMessages>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
messageText: String
  Gönderilen mesajin içeriğidir.
messageId: integer
  Gönderilen mesajın id'sidir.
messageDate: Date
  Mesajın gönderildiği tarihtir.
senderNickName: String
  Gönderen kişinin kullanıcı adıdır.
Örnek Sonuç:Kopyala
<con:getMessagesResponse xmlns:con="http://conversation.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <messages>
     <message>
      <messageId>697676772</messageId>
      <messageText>API test mesaj</messageText>
      <messageDate>2020-04-29T15:40:13+03:00</messageDate>
      <senderNickName>testdenem2</senderNickName>
     </message>
   </messages>
  </return>
</con:getMessagesResponse>
Hata Mesajları:Kopyala
Hata KoduMesajÇözüm
Henüz listeye eklenmiş bir hata kodu bulunmamaktadır.

Servis Güncellemeleri