Duyurular

Anonim

Kurumsal

Servisler

Sale Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış bilgilerini listeleme ve sıralama, satış için puan ve yorum girme, girilen yoruma cevap verme.

getSalesByDateRange

Bu metod belirtilen tarihler arasındaki ve belirtilen durumdaki satışları görüntülemek için kullanılır.

İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) yöntemi kullanılır ve kurumsal servis katmanında işlem yapıldığı için servislere erişim esnasında uygulama anahtarı (apiKey), istek imzası (sign) ve o anki zaman değeri (timestamp) yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Role ve Key bilgilerinize Api Anahtarları sayfanızdan ulaşabilirsiniz.

Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualSaleService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
SaleServiceResponse getSalesByDateRange(String apiKey, String sign, long time, Boolean withData, String byStatus, String byUser, String orderBy, String orderType, String startDate, String endDate, Int pageNumber, Int pageSize, String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
withData: Boolean 
  true: Listelenen ürünler tüm bilgileri ile birlikte listelenir.
  false: Sadece satış kodları listelenir.
byStatus: String 
  Durum parametresi(filtresi)

  S: Kargo Yapılacaklar
  C: Onay Bekleyenler
  P: Para transferleri
  O: Tamamlananlar
  V: Aktif Satışlar
  I: İptali beklenenler
  R: İptal olanlar / İade konumunda olanlar
byUser: String
  Kullanıcı filtresi. 
orderBy: String
  Sıralama filtresi

  P: Satış koduna göre sıralama
  C: Satış fiyatına göre sıralama
  A: Son harekete göre sıralama 
orderType: String
  İstekte bulunduktan sonra dönen cevapların ID'lerinin artan ya da azalan sırada dönmesini sağlar.

  orderType=A ise artarak,
  orderType=D ise azalarak dönüş yapılır. 
startDate: String
  Başlangıç tarihi.
endDate: String
  Bitiş tarihi. 
pageNumber: Int
  Kaçıncı sayfadan başlayacak?
pageSize: Int
  Kaç kayıt listelenecek?
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
<sale:getSalesByDateRange>
  <apiKey>BVFMj7BXV5fEEuVh8KEAgMAeJMRNDJY6</apiKey>
  <sign>911220D6AC85518590CE70D8FFFBF4E3</sign>
  <time>1586254267097</time>
  i<withData>true</withData>
  <byStatus>R</byStatus>
  i<byUser></byUser>
  i<orderBy>P</orderBy>
  i<orderType>A</orderType>
  <startDate>01/09/2021 00:00:00</startDate>
  <endDate>30/09/2021 23:59:00</endDate>
  <pageNumber>1</pageNumber>
  <pageSize>1</pageSize>
  i<lang>tr</lang>
</sale:getSalesByDateRange>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
saleCount: Int
  Dönen işlem sayısı.

saleCode: String
  Satış kodu.
status: String
  İşlemin bulunduğu statünün açıklaması.
statusCode: String
  İşlemin bulunduğu statü.
productId: Int
  Ürün tekil anahtarı.
productTitle: String
  Ürün başlığı.
price: String
  Ürün fiyatı.
cargoPayment: String
  Kargo ücretini hangi tarafın ödeyeceğini belirtir.
cargoCode: String
  Grup Gönderi Kodu(GGK).
amount: Int
  Adet.
endDate: String
  Ürün bitiş tarihi.
thumbImageLink: String
  Ürün fotoğrafı.
lastActionDate: String
  Son hareket tarihi.

buyerInfo: orderBuyerInfoType
  Alıcı bilgileri.

  username: String
    Kulanıcı adı.
  name: String
    Adı.
  surname: String
    Soyadı.
  phone: String
    Telefon numarası.
  mobilePhone: String
    Cep telefonu numarası.
  email: String
    E-mail adresi. (Bu alanın dönmesi için Müşteri Hizmetleri üzerinden e-fatura mükellefi olan satıcılar talep oluşturmalıdır.)
  address: String
    Adres.
  district: String
    İlçe.
  city: String
    İl.
  zipCode: Int
    Posta kodu.

invoiceInfo: aleInvoiceType (Sadece alıcı fatura bilgilerini doldurduğunda döner.)
  Alıcının fatura bilgileri.

  fullname: String
    Ad soyad.
  address: String
    Adres.
  district: String
    İlçe.
  cityCode: Int
    Şehir kodu.
  zipCode: Int
    Posta kodu.
  phoneNumber: String
    Telefon numarası.
  companyTitle: String
    Şirket ünvanı.
  tcCertificate: String
    Tc kimlik no/ Vergi no.

  taxOffice: String
    Vergi Dairesi Adı
  taxNumber: String
    Vergi Kimlik Numarası

variantId: Long
  Varyanta ait tekil anahtar.
itemId: String
  Satışa konulan ürünün entegrasyon yapan firma tarafındaki takip kodu.

Sözleşmeli kargolar için parametreler > shippingInfo:

deliveryOption: String
  Kargolama yöntemi.
  REGULAR: Normal gönderi
  SAME_DAY_DELIVERY: Aynı gün teslimat
  NEXT_DAY_DELIVERY: Ertesi gün teslimat.
shippingFirmName: String
  Sözleşmeli kargo adı.
shippingFirmId: Int
  Sözleşmeli kargoya ait numara.
combinedShipping: String
  Birlikte gönderilmesi gereken siparişler varsa (combined) 'Y' döner yoksa 'N' döner.
shippingPaymentType: shippingPaymentType
  Kargo ücreti tipi.
  BUYER: Alıcı kapıda öder.
  SELLER: Satıcı kargo firmasına öder. 
  PAY_IN_THE_BASKET: Alıcı sepette ödedi.
  PLATFORM: GG öder. (Satıcı GittiGidiyor'a Öder)
cargoCode: String
  Birlikte gönderilmesi gereken (combined) siparişleri kargoya vermek için kullanılacak kod bu alanda dönülecektir.
shippingNotice: String
  Sadece birlikte gönderilmesi gereken siparişlerde döner. Combined bildirimi.
combinedSaleCodes: String
  Birlikte gönderilmesi gereken siparişlere ait satış kodları.
shippingExpireDate: String
  Kargolama bitiş tarihi.

statusCode açıklamaları:

STATUS_WAITING_CARGO_INFO : Satıcının kargo bilgilerini girmesi bekleniyor.
STATUS_WAITING_APPROVAL : Satıcı kargo bilgilerini girdi. Alıcının onay vermesi bekleniyor.
STATUS_APPROVED : İşlem alıcı ya da GG tarafından otomatik onaylandı.
STATUS_FRAUD_REPORTED : Alıcı üründe sorun yaşadığını bildirdi.
STATUS_GIVEN_BACK_PRODUCT : Alıcı ürünü iade etti ve iade kargo bilgilerini girdi. Satıcının iade onayı vermesi bekleniyor.
STATUS_GIVEN_BACK_PAYMENT : İşlem iptal ile sonuçlandı. Alıcıya para iadesi yapıldı.
STATUS_PROVISION_CC_CHECK : Alıcının yaptığı ödeme güvenliği için kotrol ediliyor.
STATUS_EARLY_CANCEL_REQUESTED : Alıcı kargolanmamış ürün için iptal talep etti.
STATUS_EARLY_CANCEL_ACCEPTED : Satıcı alıcının kargolanmamış ürün için iptal talebini kabul etti.
STATUS_INSTANT_REFUNDED : İşlem hızlı iade kapsamında iptal edildi.
STATUS_COOLING_OFF_PERIOD_REQUESTED : Alıcı onaylanmış işlemde sorun bildirdi.
STATUS_COOLING_OFF_PERIOD_SHIPPING_SENT_BACK : Alıcı onaylanmış için iade kargo bilgisi bildirdi.
STATUS_COOLING_OFF_PERIOD_SELLER_APPROVED : Satıcı onaylanmış işlemde iade ürünün kendisine geldiğini onayladı.
STATUS_COOLING_OFF_PERIOD_SELLER_CHARGEBACK_CLAIM : Satıcı onaylanmış işlemde iade işlemine onay verdi ya da işlem GG tarafından otomatik iptal edildi.
STATUS_INSTANT_REFUND_AFTER_SHIPPING_WAITING_APPROVAL : Alıcı hızlı iade talep etti.
STATUS_INSTANT_REFUND_AFTER_SHIPPING : İşlem için hızlı iade talebi onaylandı. Ürün bedeli iade edilecek.
Örnek Sonuç:Kopyala
<sale:getSalesByDateRangeResponse xmlns:sale="http://sale.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>07/04/2020 13:54:03</responseTime>
   <timeElapsed>83 ms</timeElapsed>
   <saleCount>1</saleCount>
   <sales>
     <sale>
      <saleCode>SC123456789</saleCode>
      <status>Satıcının kargo bilgilerini sisteme girmesi bekleniyor</status>
      <statusCode>STATUS_WAITING_CARGO_INFO</statusCode>
      <productId>123456789</productId>
      <productTitle>__ggtest Deneme API Ürünü</productTitle>
      <price>2899.0</price>
      <cargoPayment>Satıcı Öder</cargoPayment>
      <cargoCode>GGK12345678</cargoCode>
      <amount>1</amount>
      <endDate>27/09/2022 08:42:01</endDate>
      <buyerInfo>
        <username>GittiGidiyor</username>
        <name>Gitti</name>
        <surname>Gidiyor</surname>
        <phone>850-2523229</phone>
        <mobilePhone>850-2523229</mobilePhone>
        <email>api.destek@gittigidiyor.com</email>
        <address>My Office İş Mrkz., Çiğdem Sk., No: 1/14, 34746 Barbaros Mah., Ataşehir, İstanbul</address>
        <district>Ataşehir</district>
        <city>İstanbul</city>
        <zipCode>34746</zipCode>
      </buyerInfo>
      <thumbImageLink>https://mcdn201.gittigidiyor.net/123456/tn9/123456789_tn9_0.jpg</thumbImageLink>
      <lastActionDate>29/09/2021 23:50:00</lastActionDate>
      <variantId>0</variantId>
      <moneyDate>29/09/2021 23:49:44</moneyDate>
      <itemId>12345678</itemId>
      <shippingInfo>
        <shippingFirmName>yurtici</shippingFirmName>
        <combinedShipping>N</combinedShipping>
        <shippingPaymentType>SELLER</shippingPaymentType>
        <cargoCode>SC123456789</cargoCode>
        <shippingExpireDate>08/10/2021 23:49:44</shippingExpireDate>
      </shippingInfo>
     </sale>
   </sales>
   <nextPageAvailable>true</nextPageAvailable>
  </return>
</sale:getSalesByDateRangeResponse>

Siparişte gönderilmesi gereken tek ürün varsa 'shippingInfo' aşağıdaki bilgileri döner.

<shippingInfo>
  <deliveryOption>SAME_DAY_DELIVERY</deliveryOption>
  <shippingFirmName>JETIZZ</shippingFirmName>
  <shippingFirmId>25</shippingFirmId>
  <combinedShipping>N</combinedShipping>
  <shippingPaymentType>PAY_IN_THE_BASKET</shippingPaymentType>
  <cargoCode>SC115713918</cargoCode>
  <shippingExpireDate>25/12/2020 23:59:59</shippingExpireDate>
</shippingInfo>

Birlikte gönderilmesi gereken siparişler varsa shippingInfo aşağıdaki bilgileri döner. 

<shippingInfo>
  <deliveryOption>SAME_DAY_DELIVERY</deliveryOption>
  <shippingFirmName>JETIZZ</shippingFirmName>
  <shippingFirmId>25</shippingFirmId>
  <combinedShipping>Y</combinedShipping>
  <shippingPaymentType>PAY_IN_THE_BASKET</shippingPaymentType>
  <cargoCode>GGK90307978</cargoCode>
  <shippingNotice>SC115713830,SC115713831 siparişlerini GGK90307978 kargo kodu ile birlikte göndermelisiniz.</shippingNotice>
  <combinedSaleCodes>
   <saleCode>SC115713830</saleCode>
   <saleCode>SC115713831</saleCode>
  </combinedSaleCodes>
  <shippingExpireDate>25/12/2020 23:59:59</shippingExpireDate>
</shippingInfo>

deliveryOption: 
SAME_DAY_DELIVERY dönerse aynı gün teslimat,
NEXT_DAY_DELIVERY dönerse ertesi gün teslimat,
REGULAR dönerse normal gönderidir.

shippingPaymentType:
BUYER ise alıcı kargo firmasına öder,
SELLER ise satıcı kargo firmasına öder,
PAY_IN_THE_BASKET ise alıcı sepette ödedi,
PLATFORM ise GG öder (Satıcı GittiGidiyor'a Öder).
Hata Mesajları:Kopyala
Hata KoduMesajÇözüm
129 rowCount parametresi 100 den büyük olamaz pageSize parametresine 1-100 arasında bir değer girişi yapabilirsiniz.
134 Lütfen sıralamak için P (ürünId ye göre) - C (satış fiyatına göre) - A (son harekete göre) parametrelerinden birini kullanınız giriniz. orderBy alanı için hatalı veya geçersiz parametre girişi yapılmış olabilir. Sıralamak için P (ürünId ye göre) - C (satış fiyatına göre) - A (son harekete göre) parametrelerinden birini kullanabilirsiniz.
146 Ödeme bekleyenler için (T) | Kargo yapılacaklar için (V) | Onay bekleyenler için (P) | Para transferleri için (A) | İade konumundakiler için (S) | Tamamlananlar için (R) parametresini girmelisiniz byStatüs alanı için hatalı veya geçersiz parametre girişi yapılmış olabilir. S: Kargo Yapılacaklar | C: Onay Bekleyenler | P: Para transferleri | O: Tamamlananlar | V: Aktif Satışlar | I: İptali beklenenler | R: İptal olanlar / İade konumunda olanlar.
147 Lütfen azalan sırada listelemek için (D) | artan sırada listemek için (A) kullanınız orderType alanı için hatalı veya geçersiz parametre girişi yapılmış olabilir. Azalan sırada listelemek için (D) | artan sırada listemek için (A) kullanınız.
780 Geçersiz başlama tarihi. Lütfen kontrol edip tekrar deneyiniz startDate parametesi içerisinde gönderdiğiniz tarih bilgisi boş veya hatalı olabilir. Tarih bilgisi (Y-m-d H:i:s) şekinde olmalıdır. Girdiğiniz değeri kontrol ederek tekrar deneyiniz.
781 Geçersiz bitiş tarihi. Lütfen kontrol edip tekrar deneyiniz. endDate parametesi içerisinde gönderdiğiniz tarih bilgisi boş veya hatalı olabilir.Tarih bilgisi (Y-m-d H:i:s) şekinde olmalıdır Girdiğiniz değeri kontrol ederek tekrar deneyiniz.
782 Başlangıç tarihi bitiş tarihinden sonra olamaz. startDate parametesi içinde gönderdiğiniz tarih endDate içinde yer alan tarihten sonra olmaması gerekmektedir. Girdiğiniz değeri kontrol ederek tekrar deneyebilirsiniz.
1072 Sayfa numarası birden küçük veya boş olamaz. pageNumber parametresi birden küçük veya boş gönderilmemeldidir. Girdiğiniz bilgiyi kontrol ediniz.
1073 Sayfa boyutu birden küçük veya boş olamaz. pageSize kısmı 1 den küçük ve boş gönderilmemelidir. Girdiğiniz değeri kontrol ederek tekrar deneyebilirsiniz.

Servis Güncellemeleri