Duyurular

Anonim

Kurumsal

Servisler

Sale Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış bilgilerini listeleme ve sıralama, satış için puan ve yorum girme, girilen yoruma cevap verme gibi işlemler gerçekleştirilebilir.

getSalesByDateRange

Bu metod belirtilen tarihler arasındaki ve belirtilen durumdaki satışları görüntülemek için kullanılır.

İzin Hakları: Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) yöntemi kullanılır ve kurumsal servis katmanında işlem yapıldığı için servislere erişim esnasında uygulama anahtarı (apiKey), istek imzası (sign) ve o anki zaman değeri (timestamp) yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Role ve Key bilgilerinize Api Anahtarları sayfanızdan ulaşabilirsiniz. Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualSaleService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
SaleServiceResponse getSalesByDateRange(String apiKey, String sign, long time, Boolean withData, String byStatus, String byUser, String orderBy, String orderType, String startDate, String endDate, Int pageNumber, Int pageSize, String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
withData: Boolean 
  true: Listelenen ürünler tüm bilgileri ile birlikte listelenir.
  false: Sadece satış kodları listelenir.
byStatus: String 
  Durum parametresi(filtresi)

  S: Kargo Yapılacaklar
  C: Onay Bekleyenler
  P: Para transferleri
  O: Tamamlananlar
  V: Aktif Satışlar
  I: İptali beklenenler
  R: İptal olanlar / İade konumunda olanlar
byUser: String
  Kullanıcı filtresi. 
orderBy: String
  Sıralama filtresi

  P: Satış koduna göre sıralama
  C: Satış fiyatına göre sıralama
  A: Son harekete göre sıralama 
orderType: String
  İstekte bulunduktan sonra dönen cevapların ID'lerinin artan ya da azalan sırada dönmesini sağlar.

  orderType=A ise artarak,
  orderType=D ise azalarak dönüş yapılır. 
startDate: String
  Başlangıç tarihi.
endDate: String
  Bitiş tarihi. 
pageNumber: Int
  Kaçıncı sayfadan başlayacak?
pageSize: Int
  Kaç kayıt listelenecek?
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
<sale:getSalesByDateRange>
  <apiKey>BVFMj7BXV5fEEuVh8KEAgMAeJMRNDJY6</apiKey>
  <sign>911220D6AC85518590CE70D8FFFBF4E3</sign>
  <time>1586254267097</time>
  <withData>true</withData>
  <byStatus>R</byStatus>
  <byUser></byUser>
  <orderBy>P</orderBy>
  <orderType>A</orderType>
  <startDate>01/03/2020 00:00:00</startDate>
  <endDate>07/04/2020 23:59:00</endDate>
  <pageNumber>1</pageNumber>
  <pageSize>1</pageSize>
  <lang>tr</lang>
</sale:getSalesByDateRange>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
saleCount: Int
  Dönen işlem sayısı.

saleCode: String
  Satış kodu.
status: String
  İşlemin bulunduğu statünün açıklaması.
statusCode: String
  İşlemin bulunduğu statü.
productId: Int
  Ürün tekil anahtarı.
productTitle: String
  Ürün başlığı.
price: String
  Ürün fiyatı.
cargoPayment: String
  Kargo ücretini hangi tarafın ödeyeceğini belirtir.
cargoCode: String
  Grup Gönderi Kodu(GGK).
amount: Int
  Adet.
endDate: String
  Ürün bitiş tarihi.
thumbImageLink: String
  Ürün fotoğrafı.
lastActionDate: String
  Son hareket tarihi.

buyerInfo: orderBuyerInfoType
  Alıcı bilgileri.

  username: String
    Kulanıcı adı.
  name: String
    Adı.
  surname: String
    Soyadı.
  phone: String
    Telefon numarası.
  mobilePhone: String
    Cep telefonu numarası.
  email: String
    E-mail adresi. (Bu alanın dönmesi için Müşteri Hizmetleri üzerinden e-fatura mükellefi olan satıcılar talep oluşturmalıdır.)

invoiceInfo: aleInvoiceType
  Alıcının fatura bilgileri.

  fullname: String
    Ad soyad.
  address: String
    Adres.
  district: String
    İlçe.
  cityCode: Int
    Şehir kodu.
  phoneNumber: String
    Telefon numarası.
  companyTitle: String
    Şirket ünvanı.
  tcCertificate: String
    Tc kimlik no/ Vergi no.

variantId: Long
  Varyanta ait tekil anahtar.
itemId: String
  Satışa konulan ürünün entegrasyon yapan firma tarafındaki takip kodu.

Sözleşmeli kargolar için parametreler > shippingInfo:

deliveryOption: String
  Kargolama yöntemi.
  REGULAR: Normal gönderi
  SAME_DAY_DELIVERY: Aynı gün teslimat.
shippingFirmName: String
  Sözleşmeli kargo adı.
shippingFirmId: Int
  Sözleşmeli kargoya ait numara.
combinedShipping: String
  Birlikte gönderilmesi gereken siparişler varsa (combined) 'Y' döner yoksa 'N' döner.
shippingPaymentType: shippingPaymentType
  Kargo ücreti tipi.
  BUYER: Alıcı kapıda öder.
  SELLER: Satıcı kargo firmasına öder. 
  PAY_IN_THE_BASKET: Alıcı sepette ödedi.
  PLATFORM: GG öder. (Satıcı GittiGidiyor'a Öder)
cargoCode: String
  Birlikte gönderilmesi gereken (combined) siparişleri kargoya vermek için kullanılacak kod bu alanda dönülecektir.
shippingNotice: String
  Sadece birlikte gönderilmesi gereken siparişlerde döner. Combined bildirimi.
combinedSaleCodes: String
  Birlikte gönderilmesi gereken siparişlere ait satış kodları.
shippingExpireDate: String
  Kargolama bitiş tarihi.

statusCode açıklamaları:

STATUS_WAITING_CARGO_INFO : Satıcının kargo bilgilerini girmesi bekleniyor.
STATUS_WAITING_APPROVAL : Satıcı kargo bilgilerini girdi. Alıcının onay vermesi bekleniyor.
STATUS_APPROVED : İşlem alıcı ya da GG tarafından otomatik onaylandı.
STATUS_FRAUD_REPORTED : Alıcı üründe sorun yaşadığını bildirdi.
STATUS_GIVEN_BACK_PRODUCT : Alıcı ürünü iade etti ve iade kargo bilgilerini girdi. Satıcının iade onayı vermesi bekleniyor.
STATUS_GIVEN_BACK_PAYMENT : İşlem iptal ile sonuçlandı. Alıcıya para iadesi yapıldı.
STATUS_PROVISION_CC_CHECK : Alıcının yaptığı ödeme güvenliği için kotrol ediliyor.
STATUS_EARLY_CANCEL_REQUESTED : Alıcı kargolanmamış ürün için iptal talep etti.
STATUS_EARLY_CANCEL_ACCEPTED : Satıcı alıcının kargolanmamış ürün için iptal talebini kabul etti.
STATUS_INSTANT_REFUNDED : İşlem hızlı iade kapsamında iptal edildi.
STATUS_COOLING_OFF_PERIOD_REQUESTED : Alıcı onaylanmış işlemde sorun bildirdi.
STATUS_COOLING_OFF_PERIOD_SHIPPING_SENT_BACK : Alıcı onaylanmış için iade kargo bilgisi bildirdi.
STATUS_COOLING_OFF_PERIOD_SELLER_APPROVED : Satıcı onaylanmış işlemde iade ürünün kendisine geldiğini onayladı.
STATUS_COOLING_OFF_PERIOD_SELLER_CHARGEBACK_CLAIM : Satıcı onaylanmış işlemde iade işlemine onay verdi ya da işlem GG tarafından otomatik iptal edildi.
STATUS_INSTANT_REFUND_AFTER_SHIPPING_WAITING_APPROVAL : Alıcı hızlı iade talep etti.
STATUS_INSTANT_REFUND_AFTER_SHIPPING : İşlem için hızlı iade talebi onaylandı. Ürün bedeli iade edilecek.
Örnek Sonuç:Kopyala
<sale:getSalesByDateRangeResponse xmlns:sale="http://sale.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>07/04/2020 13:54:03</responseTime>
   <timeElapsed>83 ms</timeElapsed>
   <saleCount>1</saleCount>
   <sales>
     <sale>
      <saleCode>SC12345678</saleCode>
        <status>Ürün bedeli tarafınıza iade edilmiştir.</status>
        <statusCode>STATUS_GIVEN_BACK_PAYMENT</statusCode>
        <productId>123456789</productId>
        <productTitle>__ggtest API test ürünü</productTitle>
        <price>0.1</price>
        <cargoPayment>Satıcı Öder</cargoPayment>
        <cargoCode>GGK12345678</cargoCode>
        <amount>1</amount>
        <endDate>10/03/2020 10:37:58</endDate>
        <buyerInfo>
         <username>testdenem2</username>
         <name>ad</name>
         <surname>soyad</surname>
         <phone>111 1111111</phone>
         <mobilePhone>111-1111111</mobilePhone>
         <address>kullanıcı adresi</address>
         <district>ilçe</district>
         <city>il</city>
         <zipCode/>
        </buyerInfo>
        <thumbImageLink>https://mcdn01.gittigidiyor.net/53834/tn9/538349345_tn9_0.jpg</thumbImageLink>
        <lastActionDate>06/04/2020 12:06:17</lastActionDate>
        <invoiceInfo>
         <fullname>ad soyad</fullname>
         <address>kullanıcı adresi</address>
         <district>ilçe</district>
         <cityCode>13</cityCode>
         <zipCode>34800</zipCode>
         <phoneNumber>1111111111</phoneNumber>
         <companyTitle/>
         <tcCertificate>11111111111</tcCertificate>
        </invoiceInfo>
        <variantId>0</variantId>
        <itemId>102gdktest</itemId>
        <shippingInfo/>
      </sale>
     </sales>
   <nextPageAvailable>true</nextPageAvailable>
  </return>
</sale:getSalesByDateRangeResponse>

Siparişte gönderilmesi gereken tek ürün varsa 'shippingInfo' aşağıdaki bilgileri döner.

<shippingInfo>
  <deliveryOption>SAME_DAY_DELIVERY</deliveryOption>
  <shippingFirmName>JETIZZ</shippingFirmName>
  <shippingFirmId>25</shippingFirmId>
  <combinedShipping>N</combinedShipping>
  <shippingPaymentType>PAY_IN_THE_BASKET</shippingPaymentType>
  <cargoCode>SC115713918</cargoCode>
  <shippingExpireDate>25/12/2020 23:59:59</shippingExpireDate>
</shippingInfo>

Birlikte gönderilmesi gereken siparişler varsa shippingInfo aşağıdaki bilgileri döner. 

<shippingInfo>
  <deliveryOption>SAME_DAY_DELIVERY</deliveryOption>
  <shippingFirmName>JETIZZ</shippingFirmName>
  <shippingFirmId>25</shippingFirmId>
  <combinedShipping>Y</combinedShipping>
  <shippingPaymentType>PAY_IN_THE_BASKET</shippingPaymentType>
  <cargoCode>GGK90307978</cargoCode>
  <shippingNotice>SC115713830,SC115713831 siparişlerini GGK90307978 kargo kodu ile birlikte göndermelisiniz.</shippingNotice>
  <combinedSaleCodes>
   <saleCode>SC115713830</saleCode>
   <saleCode>SC115713831</saleCode>
  </combinedSaleCodes>
  <shippingExpireDate>25/12/2020 23:59:59</shippingExpireDate>
</shippingInfo>

deliveryOption: 
SAME_DAY_DELIVERY dönerse aynı gün teslimat,
REGULAR dönerse normal gönderidir.

shippingPaymentType:
BUYER ise alıcı kargo firmasına öder,
SELLER ise satıcı kargo firmasına öder,
PAY_IN_THE_BASKET ise alıcı sepette ödedi,
PLATFORM ise GG öder (Satıcı GittiGidiyor'a Öder).

Servis Güncellemeleri