Duyurular

Anonim

Kurumsal

Servisler

Sale Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış bilgilerini listeleme ve sıralama, satış için puan ve yorum girme, girilen yoruma cevap verme.

getItemBuyers

Bu metot durum filtresi girilerek alıcılara ait toplam işlem sayılarını öğrenmek için kullanılır.

İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) yöntemi kullanılır ve kurumsal servis katmanında işlem yapıldığı için servislere erişim esnasında uygulama anahtarı (apiKey), istek imzası (sign) ve o anki zaman değeri (timestamp) yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Role ve Key bilgilerinize Api Anahtarları sayfanızdan ulaşabilirsiniz.

Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualSaleService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
SaleServiceResponse getItemBuyers(String apiKey, String sign, long time, String byStatus, Int startOffSet, Int rowCount, String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
byStatus: String 
  Durum filtresi 

  S: Kargo Yapılacaklar
  C: Onay Bekleyenler
  P: Para transferleri
  O: Tamamlananlar
  V: Aktif Satışlar
  I: İptali beklenenler
  R: İptal olanlar / İade konumunda olanlar
startOffSet: Int
  Kaçıncı indeksten başlayacak?
rowCount: Int
  Kaç kayıt listelenecek?
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
<sale:getItemBuyers>
  <apiKey>BVFMj7BXV5fEEuVh8KEAgMAeJMRNDJY6</apiKey>
  <sign>91CE768434A34F853C511FA14F0FEDF2</sign>
  <time>1586173023124</time>
  <byStatus>S</byStatus>
  <startOffSet>0</startOffSet>
  <rowCount>100</rowCount>
  i<lang>tr</lang>
</sale:getItemBuyers>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
totalCount: Int
  Seçilen Durum Parametrisinde yer alan toplam işlem sayısı. (bkz: byStatus)
count: Int
  Dönen işlem sayısı.
itemBuyer: saleBuyerType
  Alıcı bilgileri.

  nick: String
    Alıcının kullanıcı adı.
  saleCount: Int
    Sipariş adeti.
Örnek Sonuç:Kopyala
<sale:getItemBuyersResponse xmlns:sale="http://sale.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>06/04/2020 15:03:34</responseTime>
   <timeElapsed>8 ms</timeElapsed>
   <totalCount>1</totalCount>
   <count>1</count>
   <itemBuyers>
     <itemBuyer>
      <nick>testdenem2</nick>
      <saleCount>1</saleCount>
     </itemBuyer>
   </itemBuyers>
  </return>
</sale:getItemBuyersResponse>
Hata Mesajları:Kopyala
Hata KoduMesajÇözüm
Henüz listeye eklenmiş bir hata kodu bulunmamaktadır.

Servis Güncellemeleri