Duyurular

Anonim

Kurumsal

Servisler

Sale Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki satış bilgilerini listeleme ve sıralama, satış için puan ve yorum girme, girilen yoruma cevap verme.

getAccountTransactionsV3

Bu metot, varsayılan banka hesabınıza aktarılan veya aktarılacak olan para transferleri hareketlerine (komisyon türü ve tutarları, aktarım tarihi vb.) ulaşmak için kullanılır.

İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) yöntemi kullanılır ve kurumsal servis katmanında işlem yapıldığı için servislere erişim esnasında uygulama anahtarı (apiKey), istek imzası (sign) ve o anki zaman değeri (timestamp) yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Role ve Key bilgilerinize Api Anahtarları sayfanızdan ulaşabilirsiniz.

Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualSaleService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
accountTransactionListV3Response getAccountTransactionsV3(String apiKey, String sign, long time, String startDate, String endDate, Int startOffSet, Int rowCount, String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
startDate: String
  Başlangıç tarihi.
endDate: String
  Bitiş tarihi.
startOffSet: Int
  Kaçıncı indeksten başlayacak?
rowCount: Int
  Kaç kayıt listelenecek?
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
<sale:getAccountTransactionsV3>
  <apiKey>CKeTaffGHt5STfkBsnufwSDdZvV8b9H</apiKey>
  <sign>E869FC0739DD082DD0BC0267EAA4D7FA</sign>
  <time>1585904203618</time>
  <startDate>2020-03-29</startDate>
  <endDate>2020-04-3</endDate>
  <startOffSet>0</startOffSet>
  <rowCount>20</rowCount>
  i<lang>tr</lang>
</sale:getAccountTransactionsV3>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
saleCode: String
  Satış kodu
productId: Int
  Ürüne ait tekil anahtar
productTitle: String
  Ürün başlığı
buyerNick: String
  Alıcıya ait kullanıcı adı
price: Decimal
  Hesabınıza aktarılan tutar
paidPrice: Decimal
  Alıcının ödediği tutar
approveDate: String
  Alıcının onayı sonrasındaki ilk iş günü. (10 günlük para transfer sürecinin başladığı ilk gün)
approve: String
  Transfer gerçekleşme durumu.
  Y: Transfer gerçekleşti.
  N: Transfer gerçekleşmedi. 
iban: String
  Ödemenin aktarıldığı IBAN/Hesap No.
revenue: decimal
  Komisyon tutarı
commissionType: String
  Komisyon türü
rate: decimal
  Komisyon oranı
Örnek Sonuç:Kopyala
<sale:getAccountTransactionsV3Response xmlns:sale="http://sale.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>07/05/2021 09:54:51</responseTime>
   <timeElapsed>1994 ms</timeElapsed>
   <totalCount>1</totalCount>
   <sales>
     <sale>
      <saleCode>SC12345678</saleCode>
      <productId>123456789</productId>
      <productTitle>Ürün başlığı</productTitle>
      <buyerNick>apitest123456</buyerNick>
      <price>102.8944</price>
      <paidPrice>100.9100</paidPrice>
      <approveDate>2020-01-09 09:00:42</approveDate>
      <approve>Y</approve>
      <iban>TR320010009999901234567890</iban>
      <commissions>
        <commission>
         <revenue>16.9274</revenue>
         <commissionType>GG Hizmet Bedeli</commissionType>
         <rate>14.00</rate>
        </commission>
        <commission>
         <revenue>1.0882</revenue>
         <commissionType>Günün Fırsatı ve Yıldız Fırsatı Hizmet Bedeli</commissionType>
        </commission>
      </commissions>
     </sale>
   </sales>
  </return>
</sale:getAccountTransactionsV3Response>
Hata Mesajları:Kopyala
Hata KoduMesajÇözüm
771 Başlangıç ve bitiş tarihi arasında en fazla 30 gün olmalıdır. Başlangıç ve bitiş tarihi arasında en fazla 30 gün olmalıdır.

Servis Güncellemeleri