Duyurular

Anonim

Kurumsal

Servisler

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

updateVariantStockAndActivateProduct

Bu metot seçenekli ürünün stoğunu güncelleyerek Aktif Satışlar'a taşımak için kullanılır. Girilen stok ardından ürününüz otomatik olarak listelenecektir. Ürün zaten Aktif Satışlar'da ise sadece stok bilgisi güncellenecektir.

İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) yöntemi kullanılır ve kurumsal servis katmanında işlem yapıldığı için servislere erişim esnasında uygulama anahtarı (apiKey), istek imzası (sign) ve o anki zaman değeri (timestamp) yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Role ve Key bilgilerinize Api Anahtarları sayfanızdan ulaşabilirsiniz.

Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
ProductServiceResponse updateVariantStockAndActivateProduct(String apiKey, String sign, long time, String productId, String itemId, String variantId, Int stock, String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
productId: String
  Ürünün tekil anahtarı.
itemId: String
  Satışa konulan ürünün entegrasyon yapan firma tarafındaki stok kodu.
variantId: String
  Ürün seçeneğine ait tekil anahtar.
stock: Int
  Ürünün o anki stok miktarı.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
<prod:updateVariantStockAndActivateProduct>
  <apiKey>RXpvxeENHMQjwhEB5HtxZGTdJ3KvRguv</apiKey>
  <sign>F94E94136C84C3FB8B91A5CD0DFB0286</sign>
  <time>1587970139754</time>
  <productId>546726435</productId>
  <itemId></itemId>
  <variantId>175695085</variantId>
  <stock>15</stock>
  i<lang>tr</lang>
</prod:updateVariantStockAndActivateProduct>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
result: String
  Mesaj metni
Örnek Sonuç:Kopyala
<prod:updateVariantStockAndActivateProductResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>27/04/2020 10:22:28</responseTime>
   	timeElapsed>39 ms</timeElapsed>
   <result>1 varyant stoğu güncellendi. Listeleme servisini kontrol edebilirsiniz.</result>
  </return>
</prod:updateVariantStockAndActivateProductResponse>
Hata Mesajları:Kopyala
Hata KoduMesajÇözüm
Henüz listeye eklenmiş bir hata kodu bulunmamaktadır.

Servis Güncellemeleri