Duyurular

Anonim

Kurumsal

Servisler

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

updateVariantStock

Bu metot, tüm statülerdeki (Aktif Satışlar - A, Listelemeye Hazır Ürünler- L, Satılanlar - S, Satılmayanlar - U) varyantlı ürünlerin stok bilgilerini güncellemek için kullanılır.

Ürünün tek varyantı kalır ve kalan varyant için stok 0 olarak tanımlanır ise ürünün stoğu bulunmadığı için ürün kapatılır.

İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) yöntemi kullanılır ve kurumsal servis katmanında işlem yapıldığı için servislere erişim esnasında uygulama anahtarı (apiKey), istek imzası (sign) ve o anki zaman değeri (timestamp) yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Role ve Key bilgilerinize Api Anahtarları sayfanızdan ulaşabilirsiniz.

Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
ProductServiceResponse updateVariantStock(String apiKey, String sign, long time, String productId, String itemId, String variantId, Int stock, String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  İşlemi gerçekleştirdiğiniz zaman.
productId: String
  Ürünün tekil anahtarı.
itemId: String
  Satışa konulan ürünün entegrasyon yapan firma tarafındaki ürün tekil anahtarı.
variantId: String
  Ürürün variantlarına ait tekil anahtar.
stock: Int
  Ürünün o anki stok bilgileri.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
<prod:updateVariantStock>
  <apiKey>RXpvxeENHMQjwhEB5HtxZGTdJ3KvRguv</apiKey>
  <sign>3536C9769295CC325DA3258827138658</sign>
  <time>1584944722413</time>
  <productId>537053895</productId>
  <itemId></itemId>
  <variantId>172579388</variantId>
  <stock>1</stock>
  i<lang>tr</lang>
</prod:updateVariantStock>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
result: String
  Mesaj metni
Örnek Sonuç:Kopyala
<prod:updateVariantStockResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>23/03/2020 09:31:38</responseTime>
   <timeElapsed>57 ms</timeElapsed>
   <result>1 varyant stoğu güncellendi. Listeleme servisini kontrol edebilirsiniz.</result>
  </return>
</prod:updateVariantStockResponse>
Hata Mesajları:Kopyala
Hata KoduMesajÇözüm
308 Geçersiz productId girişi yaptınız. Girmiş olduğunuz productId değerini hatalı olabilir. Kontrol ederek tekrar deneyiniz.
788 Hiçbir varyant güncellenmedi. Lütfen girdilerinizi kontrol ediniz ve yeni girilen stok miktarının bir önceki ile aynı olmadığından emin olunuz. Girmiş olduğunuz variantId değeri hatalı olabilir. Girdiğiniz değerleri kontrol ederek tekrar deneyiniz.

Servis Güncellemeleri