Duyurular

Anonim

Kurumsal

Servisler

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

updateStock

Bu metot, tüm statülerdeki (Aktif Satışlar - A, Listelemeye Hazır Ürünler- L, Satılanlar - S, Satılmayanlar - U) ürünlerin stok bilgilerini güncellemek için kullanılır. Satılmayan üründe stok 0 olarak tanımlanır veya satılan üründe satılan adet tanımlanırsa ürünün stoğu kalmadığı için ürün kapatılır.

GittiGidiyor'da satış görmüş ürünler için yeni stok değeri satılan adet + yeni stok miktarı (soldCount+newQuantity) şeklinde gönderilmelidir.

İzin Hakları: Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) yöntemi kullanılır ve kurumsal servis katmanında işlem yapıldığı için servislere erişim esnasında uygulama anahtarı (apiKey), istek imzası (sign) ve o anki zaman değeri (timeStamp) yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Role ve Key bilgilerinize Api Anahtarları sayfanızdan ulaşabilirsiniz. Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
ProductServiceResponse updateStock( String apiKey,String sign,long time,String productId,String itemId,int stock, boolean cancelBid, String lang)
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  İşlemin gerçekleştirildiği zaman.
productId: String
  Güncellenecek ürünün tekil anahtarı. (id)
itemId: String
  Güncellenecek ürünün entegrasyon yapan firma tarafındaki ürün tekil anahtarı.
stock: int
  Ürünün o anki stok bilgileri
cancelBid: boolean
  true girilmesi durumunda, açık arttırma formatlı ürün üzerinde verilmiş olan teklifleri iptal eder.
  false girilmesi durumunda, ürün teklif aldıysa herhangi bir işlem yapılmaz.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
<prod:updateStock>
  <apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
  <sign>2685a70c5b2fc37ed4a30fa6ba40eab5</sign>
  <time>1262268633044</time>
  <productId>26637201</productId>
  <itemId>a1</itemId>
  <stock>50</stock>
  <cancelBid>false</cancelBid>
  <lang>tr</lang>
</prod:updateStock>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
productId: Integer
  Ürün tekil anahtarı
Örnek Sonuç:Kopyala
<prod:updateStockResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>31/12/2009 16:11:40</responseTime>
   <timeElapsed>291 ms</timeElapsed>
   <productId>23121661</productId>
   <result>Ürününüz başarıyla güncellenmiştir.</result>
  </return>
</prod:updateStockResponse>

Servis Güncellemeleri