Duyurular

Anonim

Kurumsal

Servisler

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

updateProductWithNewCargoDetail

Satıştaki veya yeni listelenmiş ürünleri güncellemek için kullanılır.

İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) yöntemi kullanılır ve kurumsal servis katmanında işlem yapıldığı için servislere erişim esnasında uygulama anahtarı (apiKey), istek imzası (sign) ve o anki zaman değeri (timestamp) yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Role ve Key bilgilerinize Api Anahtarları sayfanızdan ulaşabilirsiniz.

Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
ProductServiceResponse updateProductWithNewCargoDetail(String apiKey, String sign, long time,String itemId, String productId, ProductType product, boolean onSale, boolean forceToSpecEntry, boolean nextDateOption, String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  İşlemin gerçekleştirildiği zaman.
itemId: String
  Satışa konulan ürünün entegrasyon yapan firma tarafındaki ürün tekil anahtarı.
productId: String
  Detay bilgisi istenen ürünün tekil anahtarı.
product: ProductType
  Ürün bilgisini taşıyan nesne.
onSale: boolean
  true : Güncellenecek ürün satışta
  false: Güncellenecek ürün listeleme servisinde
forceToSpecEntry: boolean
  true : Kategori bazlı spec girişi zorunlu
  false : Kategori bazlı spec girişi zorunlu değil
nextDateOption: boolean
  true: İleri tarih opsiyonu var. startDate belirlenmelidir.
  false: İleri tarih opsiyonu yok.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
<prod:updateProductWithNewCargoDetail>
  <apiKey>RXpvxeENHMQjwhEB5HtxZGTdJ3KvRguv</apiKey>
  <sign>9E0B90C6073161E766639A17E5308FD8</sign>
  <time>1584621879193</time>
  <itemId/>
  <productId>540753523</productId>
  <product>
    <categoryCode>enaaj</categoryCode>
    <title>API için hazırlanmış ürün başlığıdır.</title>
    <subtitle></subtitle>
    <specs>
      <spec required="false" value="Standart" name="Beden"/>
      <spec required="false" value="Yeni: Etiketli" name="Durum"/>
      <spec required="false" value="Beyaz" name="Renk"/>
      <spec required="false" value="Diğer" name="Marka"/>
      <spec required="false" value="Türkiye" name="Menşei"/>
    </specs>
    <photos>
      <photo photoId="0">
        <url>https://st.gittigidiyor.net/rsrc/devgg/images/gg_logo.jpg</url>
      </photo>
    </photos>
    i<pageTemplate>1</pageTemplate>
    <description>API için hazırlanmış ürün açıklamasıdır.</description>
    <startDate/>
    <catalogFilter/>
    <format>S</format>
    <buyNowPrice>70</buyNowPrice>
    i<listingDays>180</listingDays>
    <productCount>4</productCount>
    <cargoDetail>
      <city>34</city>
      <cargoCompanies>
        i<cargoCompany>surat</cargoCompany>
      </cargoCompanies>
      i<shippingPayment>S</shippingPayment>
      i<shippingWhere>country</shippingWhere>
      <cargoCompanyDetails>
        <cargoCompanyDetail>
          <name>surat</name>
          <cityPrice/>
          <countryPrice/>
        </cargoCompanyDetail>
      </cargoCompanyDetails>
      <shippingTime>
        <days>tomorrow</days>
        <beforeTime/>
      </shippingTime>
    </cargoDetail>
    <boldOption>false</boldOption>
    <catalogOption>false</catalogOption>
    <vitrineOption>false</vitrineOption>
    <marketPrice>70</marketPrice>
    <globalTradeItemNo>1234560024933</globalTradeItemNo>
    <manufacturerPartNo/>
  </product>
  <onSale>false</onSale>
  <forceToSpecEntry>false</forceToSpecEntry>
  <nextDateOption>false</nextDateOption>
  i<lang>tr</lang>
</prod:updateProductWithNewCargoDetail>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
productId: Integer
  Ürün tekil anahtarı
payRequired: Boolean
  Ürünün güncellenmesi için ücret zorunluluğunu kontrol eder.
result: String
  Mesaj metni
Örnek Sonuç:Kopyala
<prod:updateProductWithNewCargoDetailResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
	<return>
		<ackCode>success</ackCode>
		<responseTime>19/03/2020 15:46:11</responseTime>
		<timeElapsed>223 ms</timeElapsed>
		<productId>540753523</productId>
		<payRequired>false</payRequired>
		<result>Ürününüz başarıyla güncellenmiştir. Listeleme servisinden kontrol edebilirsiniz.</result>
		<descriptionFilterStatus>0</descriptionFilterStatus>
	</return>
</prod:updateProductWithNewCargoDetailResponse>
Hata Mesajları:Kopyala
Hata KoduMesajÇözüm
166 Girmiş olduğunuz kategori kodu geçersizdir. Ürün için gönderilen kategori numarası hatalıdır. getParentCategories üzerinden ana kategori bilgilerine ve sonrasında getSubCategories metodu üzerinden alt kategori bilgisine ulaşıp güncellemenizi yapabilirsiniz.
201 Girmiş olduğunuz kategori kodu en alt kategorilerden birine ait olmalıdır Girmiş olduğunuz kategori ana kategori olabilir. getParentCategories üzerinden ana kategori bilgilerine ulaşabilir ve sonrasında getSubCategories metodu üzerinden ürünüze ait alt kategori bilgisine ulaşıp güncellemenizi yapabilirsiniz.
208 Fotoğraf bilgisi için url ya da base64 parametrelerinden birini girmeniz gerekmektedir. Ürüne en az 1 fotoğraf bilgisi girilmesi zorunludur. Photo alanını kontrol ediniz.
219 (format) alanına sabit fiyat için (F) | dükkan ürünü için (S) değerlerinden birini girmelisiniz. Format alanına sabit fyat için "F" mağaza formatı için "S" değerlerinden birisinin girilmesi gerekmektedir.
225 Dükkan formatlı ürün için listeleme gün sayısı 30 ya da 60 olmalıdır Mağaza formatlı ürün için listeleme gün sayısı 30-60-180-360 girilmelidir.
226 Sabit fiyat formatlı ürün için listeleme gün sayısı 1-3-5-7-10 değerlerinden birisi olmalıdır. Sabit fiyatlı ürün listelemek için sadece "10" gönderilmesi gerekmektedir. "1-3-5-7" Gün seçenekleri aktif değildir.
231 Kargo ücreti değeri alıcı ödemeli için (B) | satıcı ödemeli için (S) olmalıdır. Kargo ücretini alıcı öder için "B" Satıcı öder olması için "S" gönderilmesi gerekmektedir.
237 Lütfen cargoCompany alanına {0} değerlerinden birini giriniz. ilgili alana ürünün gönderimini yapacağınız kargo firmasına göre; Örn; "aras, mng,ptt" değer girilmesi gerekmektedir.
566 Şehir bilgisi geçersiz. Şehir bilgisi için ürünün kargolaması yapacağınız şehirin plaka kodunu girmeniz yeterlidir.
683 Kargonun yapılacağı günü belirtmeniz gerekir. Bu alana gönderilecek değer kategoriye göre değişiklik gösterebilir. "today", "tomorrow", "2-3days" süreleri genel olarak bütün kategorilerde geçerlidir. "3-7days", "15days", "21days" ise sadece genişletilmiş kargo seçeneği bulunan kategoriler için gönderilebilmektedir. (Örneğin ; Beyaz Eşya kategorisi)
687 Geçersiz kargo zamanı girdiniz. Geçersiz kargo zamanı girdiniz lütfen 10:00 -17:00 saat aralığı ve 00-15-30-45 dakika değerlerini seçiniz.
1056 Kategori genişletilmiş kargo seçeneğini desteklememektedir. Listeleme yapmak istediğiniz kategori gönderdiğiniz kargo süresini desteklememektedir. Kategorinin hangi kargo sürelerini desteklediğini öğrenmek için getCategory metoduna istek atabilirsiniz. Dönen cevap içerisindeki shippingTimes alanında bulunan kargo sürelerini ürünüz için girmeniz halinde sorun çözülecektir.
1096 Yeni girilen katalog(id=xxxxx) ile ürünün kategorisi uyuşmuyor searchCatalog metodu kullanılarak "newCatalogId" değerlerine ve katalog numarasının hangi kategoriye tanımlı olduğuna ulaşabilirsiniz. Ürün listelemesi yaparken dönen cevap içerisindeki kategori kodunun kullanılması gerekmektedir.
1099 Üründeki newCatalogId alanı xxx kategorisi için zorunludur ve 0'dan büyük olmalıdır. getRequiredCategorySpecs metodu ile "newCatalogId" girişinin zorunlu olup olmadığı bilgisine ulaşabilirsiniz. Dönen cevap içinde requiredSpecs null dönmüyorsa 'newCatalogId' gönderilmelidir. Zorunluluk durumu öğrenildikten sonra searchCatalog metodu kullanılarak "newCatalogId" değerlerine ulaşabilirsiniz. Ulaşılan değerler insertProduct içerisinde örneğin XML yapısında <newCatalogId>1546841</newCatalogId> şeklinde gönderilmelidir.

Servis Güncellemeleri