Duyurular

Anonim

Kurumsal

Servisler

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

updateProductWithNewCargoDetail

Satıştaki veya yeni listelenmiş ürünleri güncellemek için kullanılır.

İzin Hakları: Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) yöntemi kullanılır ve kurumsal servis katmanında işlem yapıldığı için servislere erişim esnasında uygulama anahtarı (apiKey), istek imzası (sign) ve o anki zaman değeri (timeStamp) yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Role ve Key bilgilerinize Api Anahtarları sayfanızdan ulaşabilirsiniz.
(i) Piyasa Satış Fiyatı(marketPrice): Ürünün, indirim uygulamadan evvel bir önceki satış fiyatı olmalıdır.
Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
ProductServiceResponse updateProductWithNewCargoDetail(String apiKey, String sign, long time,String itemId, String productId, ProductType product, boolean onSale, boolean forceToSpecEntry, boolean nextDateOption, String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  İşlemin gerçekleştirildiği zaman.
itemId: String
  Satışa konulan ürünün entegrasyon yapan firma tarafındaki ürün tekil anahtarı.
productId: String
  Detay bilgisi istenen ürünün tekil anahtarı.
product: ProductType
  Ürün bilgisini taşıyan nesne.
onSale: boolean
  true : Güncellenecek ürün satışta
  false: Güncellenecek ürün listeleme servisinde
forceToSpecEntry: boolean
  true : Kategori bazlı spec girişi zorunlu
  false : Kategori bazlı spec girişi zorunlu değil
nextDateOption: boolean
  true: İleri tarih opsiyonu var. startDate belirlenmelidir.
  false: İleri tarih opsiyonu yok.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
<prod:updateProductWithNewCargoDetail>
  <apiKey>RXpvxeENHMQjwhEB5HtxZGTdJ3KvRguv</apiKey>
  <sign>9E0B90C6073161E766639A17E5308FD8</sign>
  <time>1584621879193</time>
  <itemId/>
  <productId>540753523</productId>
  <product>
    <categoryCode>enaaj</categoryCode>
    <title>API için hazırlanmış ürün başlığıdır.</title>
    <subtitle></subtitle>
    <specs>
      <spec required="false" value="Standart" name="Beden"/>
      <spec required="false" value="Yeni: Etiketli" name="Durum"/>
      <spec required="false" value="Beyaz" name="Renk"/>
      <spec required="false" value="Diğer" name="Marka"/>
      <spec required="false" value="Türkiye" name="Menşei"/>
    </specs>
    <photos>
      <photo photoId="0">
        <url>https://st.gittigidiyor.net/rsrc/devgg/images/gg_logo.jpg</url>
      </photo>
    </photos>
    <pageTemplate>1</pageTemplate>
    <description>API için hazırlanmış ürün açıklamasıdır.</description>
    <startDate/>
    <catalogFilter/>
    <format>S</format>
    <buyNowPrice>70</buyNowPrice>
    <listingDays>180</listingDays>
    <productCount>4</productCount>
    <cargoDetail>
      <city>34</city>
      <cargoCompanies>
        <cargoCompany>surat</cargoCompany>
      </cargoCompanies>
      <shippingPayment>S</shippingPayment>
      <shippingWhere>country</shippingWhere>
      <cargoCompanyDetails>
        <cargoCompanyDetail>
          <name>surat</name>
          <cityPrice/>
          <countryPrice/>
        </cargoCompanyDetail>
      </cargoCompanyDetails>
      <shippingTime>
        <days>tomorrow</days>
        <beforeTime/>
      </shippingTime>
    </cargoDetail>
    <boldOption>false</boldOption>
    <catalogOption>false</catalogOption>
    <vitrineOption>false</vitrineOption>
    <marketPrice>70</marketPrice>
    <globalTradeItemNo>1234560024933</globalTradeItemNo>
    <manufacturerPartNo/>
  </product>
  <onSale>false</onSale>
  <forceToSpecEntry>false</forceToSpecEntry>
  <nextDateOption>false</nextDateOption>
  <lang>tr</lang>
</prod:updateProductWithNewCargoDetail>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
productId: Integer
  Ürün tekil anahtarı
payRequired: Boolean
  Ürünün güncellenmesi için ücret zorunluluğunu kontrol eder.
result: String
  Mesaj metni
Örnek Sonuç:Kopyala
<prod:updateProductWithNewCargoDetailResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
	<return>
		<ackCode>success</ackCode>
		<responseTime>19/03/2020 15:46:11</responseTime>
		<timeElapsed>223 ms</timeElapsed>
		<productId>540753523</productId>
		<payRequired>false</payRequired>
		<result>Ürününüz başarıyla güncellenmiştir. Listeleme servisinden kontrol edebilirsiniz.</result>
		<descriptionFilterStatus>0</descriptionFilterStatus>
	</return>
</prod:updateProductWithNewCargoDetailResponse>

Servis Güncellemeleri