Duyurular

Anonim

Kurumsal

Servisler

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

updateProductVariants

Bu metod ürünün varyant bilgilerini güncellemek için kullanılır.

İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) yöntemi kullanılır ve kurumsal servis katmanında işlem yapıldığı için servislere erişim esnasında uygulama anahtarı (apiKey), istek imzası (sign) ve o anki zaman değeri (timestamp) yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Role ve Key bilgilerinize Api Anahtarları sayfanızdan ulaşabilirsiniz.

Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
ProductServiceResponse updateProductVariants(String apiKey, String sign, long time, String productId, String itemId, ProductVariantType productVariant, String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
productId: String
  Ürünün tekil anahtarları.
itemId: String
  Satışa konulan ürünün entegrasyon yapan firma tarafındaki ürün tekil anahtarı. (Satıcı Ürün Takip Kodu)
productVariant : ProductVariantType
  Güncellenmek istenen varyant bilgileri.
Operation : String
  I: Ekle
  U: Güncelle
  D: Sil
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
<prod:updateProductVariants>
  <apiKey>RXpvxeENHMQjwhEB5HtxZGTdJ3KvRguv</apiKey>
   <sign>E4C85B7BB6E6E6997CB085A5BD55402B</sign>
   <time>1585203142733</time>
   <productId>537024141</productId>
   <itemId/>
   <productVariant>
     <variantGroups>
      <variantGroup alias="Renk:Bronz" valueId="70530" nameId="2927">
        <variants>
         <variant variantId="174613708" operation="U">
           <variantSpecs>
            <variantSpec value="Bronz" valueId="70530" name="Renk" nameId="2927"/>
            <variantSpec value="3" valueId="760375" name="Yaş" nameId="2926"/>
           </variantSpecs>
           <quantity>10</quantity>
           <stockCode/>
           <soldCount>0</soldCount>
         </variant>
         <photos>
           <photo photoId="0">
              <url>https://mcdn01.gittigidiyor.net/53702/537024141_R_70528_0.jpg</url>
           </photo>
         </photos>
        </variants>
      </variantGroup>
     </variantGroups>
   </productVariant>
   i<lang>tr</lang>
</prod:updateProductVariants>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
productId: Int
  Ürünün tekil anahtarı
result: String
  Mesaj metni
listingStatus: String
  A: Aktif Satışlar
  L: Listelemeye Hazır Ürünler
  S: Satılanlar
  U: Satılmayanlar
Örnek Sonuç:Kopyala
<prod:updateProductVariantsResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
   <return>
     <ackCode>success</ackCode>
     <responseTime>26/03/2020 09:59:35</responseTime>
     <timeElapsed>221 ms</timeElapsed>
     <productId>537024141</productId>
     <payRequired>false</payRequired>
     <result>Ürün model özellikleri ücret istenmeden başarılı bir şekilde güncellenmiştir.</result>
     <listingStatus>L</listingStatus>
   </return>
</prod:updateProductVariantsResponse>
Hata Mesajları:Kopyala
Hata KoduMesajÇözüm
Henüz listeye eklenmiş bir hata kodu bulunmamaktadır.

Servis Güncellemeleri