Duyurular

Anonim

Kurumsal

Servisler

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

updateItemId

Product id alanında belirtmiş olduğunuz ürünün ürün stok takip kodunu günceller. Itemıd alanında verilen yeni bilgi ürünün yeni stok takip kodu olacaktır.

İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) yöntemi kullanılır ve kurumsal servis katmanında işlem yapıldığı için servislere erişim esnasında uygulama anahtarı (apiKey), istek imzası (sign) ve o anki zaman değeri (timestamp) yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Role ve Key bilgilerinize Api Anahtarları sayfanızdan ulaşabilirsiniz.

Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
ProductServiceResponse updateItemId(String apiKey, String sign, long time, String productId, String itemId, String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  İşlemin gerçekleştirildiği zaman.
itemId: String
  Satışa konulan ürünün entegrasyon yapan firma tarafındaki ürün tekil anahtarı.(Ürün Stok kodu)
productId: String
  İlgili ürünün tekil anahtarı
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
<prod:updateItemId>
  <apiKey>jY75vdDdDd9kjggjTh5uRJXwUBCKnnfU</apiKey>
  <sign>19c22af88deff8cbf78f4976ac959b26</sign>
  <time>1585164781978</time>
  <productId>541526881</productId>
  <itemId>555</itemId>
  i<lang>tr</lang>
</prod:updateItemId>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
productId: Int
  İlgili ürünün tekil anahtarı
result: String
  Mesaj metni
Örnek Sonuç:Kopyala
<prod:updateItemIdResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>25/03/2020 22:39:44</responseTime>
   <timeElapsed>17 ms</timeElapsed>
   <productId>541526881</productId>
   <result>Stok kodu başarıyla güncellenmiştir.</result>
  </return>
</prod:updateItemIdResponse>
Hata Mesajları:Kopyala
Hata KoduMesajÇözüm
307 itemId veya productId parametrelerinden en az birini girmeniz gerekmektedir. Üründe itemId güncellemesi yapmak için güncelleme yapacağınız ürün numarasını ve yeni itemId bilginizi girin.
308 Geçersiz productId girişi yaptınız. Girdiğiniz ürün numarası yanlış olabilir. Ürün numaranızı kontrol ederek tekrar deneyin.

Servis Güncellemeleri