Duyurular

Anonim

Kurumsal

Servisler

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

insertProductWithNewCargoDetail (Seçenekli Ürün Girişi)

Ürün listelemek ve listelenen ürünü Aktif Satışlar'a almak için insertAndActivateProduct metodunu inceleyebilirsiniz.

Gittigidiyor üzerinde seçenekli ürün listelemek için bu metot kullanılır. Eklenen ürünler GittiGidiyor sayfasında Hesabım/Ürün Yönetimi/Listelemeye Hazır Ürünler kısmında gözükecektir.

Seçenekler için type/value/valueId gibi bilgilere Anonim > Category Service > getCategoryVariantSpecs metodu üzerinden ulaşılabilir.

newCatalogId zorunluluğu:
Katalog yapısına sahip kategoriler için ürün girişi yaparken "newCatalogId" girişi zorunlu kılınmıştır bkz: Anonim > Category Service > getRequiredCategorySpecs.
Zorunlu olan kategoriler için <catalogId></catalogId> alanı <newCatalogId></newCatalogId> olarak gönderilmelidir.

(i) Piyasa Satış Fiyatı(marketPrice): Ürünün, indirim uygulamadan evvel bir önceki satış fiyatı olmalıdır.

Ürünler 0 stok ile oluşturulamaz. 0 stok gönderilse bile aktif stok sayısı 1 olacak şekilde oluşturulacaktır.

İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) yöntemi kullanılır ve kurumsal servis katmanında işlem yapıldığı için servislere erişim esnasında uygulama anahtarı (apiKey), istek imzası (sign) ve o anki zaman değeri (timestamp) yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Role ve Key bilgilerinize Api Anahtarları sayfanızdan ulaşabilirsiniz.

Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
ProductServiceResponse insertProductWithNewCargoDetail(String apiKey, String sign, long time,String itemId, ProductType productType, boolean forceToSpecEntry, boolean nextDateOption, String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  İşlemin gerçekleştirildiği zaman.
itemId: String
  Satışa konulan ürünün entegrasyon yapan firma tarafındaki ürün tekil anahtarı.
product: ProductType
  Ürün bilgisini taşıyan nesne.
forceToSpecEntry: boolean
  true : Kategori bazlı spec girişi zorunlu
  false : Kategori bazlı spec girişi zorunlu değil
nextDateOption: boolean
  true: İleri tarih opsiyonu var. startDate belirlenmelidir.
  false: İleri tarih opsiyonu yok.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.

Aynı gün teslimat (sözleşmeli kargolar) parametreleri:
lastReceivingTime: String
  Girilen saate kadar verilen siparişler aynı gün teslim edilir gösterilir. ([lastReceivingTime]'a kadar verilen siparişlerde aynı gün teslimat.)
shippingFirmId: Int
  Sözleşmeli kargoya ait tekil anahtar.(Sözleşmeli kargo firmalarına Kurumsal > Cargo Service > getCargoCompany metodu ile ulaşabilirsiniz.)

Alıcı sepette öder parametreleri:
shippingFeePaymentType: String
  Alıcı Sepette Öder'de shippingFeePaymentType alanı gönderilmelidir ve değeri PAY_IN_THE_BASKET olmalıdır. PAY_IN_THE_BASKET olarak gönderilecekse "Desi" bilgisinin girilmesi zorunludur.
Örnek İstek:Kopyala
<prod:insertProductWithNewCargoDetail>
  <apiKey>RXpvxeENHMQjwhEB5HtxZGTdJ3KvRguv</apiKey>
  <sign>5D8B70646EB9F26855693FBA6A68BF5D</sign>
  <time>1586270135905</time>
  <itemId/>
  <product>
   <categoryCode>ebec</categoryCode>
   <storeCategoryId>0</storeCategoryId>
   <title>__ggtest API test ürünü</title>
   <specs>
     <spec required="false" value="575" name="Marka"/>
     <spec required="false" value="Diğer" name="Durum"/>
   </specs>
   <photos>
     <photo photoId="0">
      <url>https://mcdn01.gittigidiyor.net/53642/536423161_0.jpg</url>
     </photo>
     <photo photoId="1">
      <url>https://mcdn01.gittigidiyor.net/53642/536423161_0.jpg</url>
     </photo>
   </photos>
   i<pageTemplate>2</pageTemplate>
   <description>API test ürün açıklaması</description>
   <catalogId>0</catalogId>
   <catalogDetail>0</catalogDetail>
   <format>S</format>
   <buyNowPrice>15.0</buyNowPrice>
   i<listingDays>30</listingDays>
   <productCount>4</productCount>
   <cargoDetail>
     <city>34</city>
     <cargoCompanies>
      i<cargoCompany>aras</cargoCompany>
     </cargoCompanies>
     i<shippingPayment>S</shippingPayment>
     i<shippingWhere>city</shippingWhere>
     <cargoCompanyDetails>
      <cargoCompanyDetail>
        <name>aras</name>
        <value>Aras Kargo</value>
      </cargoCompanyDetail>
     </cargoCompanyDetails>
     <shippingTime>
      <days>2-3days</days>
     </shippingTime>
   </cargoDetail>
   <affiliateOption>false</affiliateOption>
   <boldOption>false</boldOption>
   <catalogOption>false</catalogOption>
   <vitrineOption>false</vitrineOption>
   <globalTradeItemNo>12345678</globalTradeItemNo>
   <manufacturerPartNo>GO12345OOGLE</manufacturerPartNo>
   <variantGroups>
     <variantGroup valueId="962183" nameId="2927">
      <variants>
        <variant>
         <variantSpecs>
           <variantSpec valueId="962183" nameId="2927"/>
           <variantSpec value="2" valueId="760374" nameId="2926"/>
         </variantSpecs>
         <quantity>2</quantity>
         <stockCode/>
        </variant>
      </variants>
      <photos>
        <photo photoId="0">
         <url>https://images.gittigidiyor.com/i/32/tn30/320131_tn30_R_962183_0.jpg</url>
        </photo>
      </photos>
     </variantGroup>
     <variantGroup valueId="70550" nameId="2927">
      <variants>
        <variant>
         <variantSpecs>
           <variantSpec valueId="70550" nameId="2927"/>
           <variantSpec value="1" valueId="760373" nameId="2926"/>
         </variantSpecs>
         <quantity>2</quantity>
         <stockCode/>
        </variant>
      </variants>
      <photos>
        <photo photoId="0">
         <url>https://images.gittigidiyor.com/i/32/tn30/320131_tn30_R_70550_0.jpg</url>
        </photo>
      </photos>
     </variantGroup>
   </variantGroups>
   <marketPrice>70.0</marketPrice>
   <manufacturerPartNo/>
  </product>
  <forceToSpecEntry>false</forceToSpecEntry>
  <nextDateOption>false</nextDateOption>
  i<lang>tr</lang>
</prod:insertProductWithNewCargoDetail>

Aynı gün teslimat (sözleşmeli kargolar) için <product> tag'i içerisine sameDayDeliveryTypes alanı eklenir. Desi veya en-boy-derinlik-ağırlık girişi yapılmalıdır. 

<sameDayDeliveryTypes> 
  <sameDayDeliveryType>
   <lastReceivingTime>14:00</lastReceivingTime>
   i<shippingFirmId>25</shippingFirmId>
  </sameDayDeliveryType>
</sameDayDeliveryTypes>

Desi girişi. cargoDetail içinde gönderilmelidir..
<productPackageSize>
  <desi>5</desi>
</productPackageSize>
 
En-boy-derinlik-ağırlık girişi. cargoDetail içinde gönderilmelidir.
<productPackageSize>
  <width>5</width>
  <height>5</height>
  <depth>5</depth>
  <weight>1</weight>
</productPackageSize>

Alıcı sepette öder için cargoDetail alanı aşağıdaki formatta gönderilir.

<cargoDetail>
  <city>34</city>
  <cargoCompanies>
   i<cargoCompany>yurtici</cargoCompany>
  </cargoCompanies>
  i<shippingPayment>B</shippingPayment>
  i<shippingFeePaymentType>PAY_IN_THE_BASKET</shippingFeePaymentType>
  i<shippingWhere>country</shippingWhere>
  <cargoCompanyDetails>
   <cargoCompanyDetail>
     <name>yurtici</name>
     <value>Yurtiçi Kargo</value>
     <cityPrice>0</cityPrice>
     <countryPrice>0</countryPrice>
   </cargoCompanyDetail>
  </cargoCompanyDetails>
  <shippingTime>
   <days>tomorrow</days>
  </shippingTime>
  <productPackageSize>
   <desi>5</desi>
  </productPackageSize>
</cargoDetail>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
productId: Integer
  Ürün tekil anahtarı
result: String
  Mesaj metni
Örnek Sonuç:Kopyala
   <prod:insertProductWithNewCargoDetailResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
     <return>
      <ackCode>success</ackCode>
      <responseTime>07/04/2020 17:36:56</responseTime>
      <timeElapsed>219 ms</timeElapsed>
      <productId>546718762</productId>
      <result>Ürün girişiniz başarıyla gerçekleştirilmiştir. Listeleme servisinden kontrol edebilirsiniz.</result>
      <descriptionFilterStatus>0</descriptionFilterStatus>
     </return>
   </prod:insertProductWithNewCargoDetailResponse>
Hata Mesajları:Kopyala
Hata KoduMesajÇözüm
166 Girmiş olduğunuz kategori kodu geçersizdir. Hatalı kategori kodu gönderilmektedir.Kategori kodunuzu getCategories metodu üzerinden öğrenebilirsiniz.
226 Sabit fiyatlı bir üründe ürün süresi X değerleri alabilir. Ürününüz sabit fiyat formatında ise ürün süresini sadece 10 gün gönderebilirsiniz. Ürünü daha uzun süreli açmak için mağaza formatında listeleyebilirsiniz.
214 Açıklama alanı zorunludur. Ürün açıklamaları en az "15", en fazla "65000" karakter içermelidir.
204 Başlık zorunlu alandır.Lütfen title değerini doldurunuz. Ürün başlığı en az "1", en fazla "100" karakter içermelidir.
230 Kargo ücreti alanı zorunlu alandır.Lütfen shippingPayment alanını doldurunuz. cargoDetail > shippingPayment içerisinde kargo ücreti gönderilmediği durumlarda alınmaktadır. Bu alanı S (Satıcı Öder), B (Alıcı Kapıda Öder) veya O (Online Teslimat) şeklinde göndermelisiniz.
237 Lütfen cargoCompany alanına 0 değerlerinden birini giriniz. cargoCompanyDetails veya cargoCompanies kısmında hatalı bir kargo firması girmiş ya da bu alanı göndermemiş olabilirsiniz. Ürünün kargolanacağı kargo firmasını göndermelisiniz.
713 Satıcı öder seçeneği için kargo fiyat bilgileri giremezsiniz. Ürün satıcı öder olduğunda kargo fiyatları 0 olarak gönderilmelidir.Boş ya da farklı bir tutar gönderimi yapılamaz.
231 Kargo ücreti değeri alıcı ödemeli için B Satıcı Ödemeli için S olmalıdır. ShippingPayment alanında hatalı bilgi gönderildiğinde bu hata verilmektedir. Bu alanda alıcı öder için B satıcı öder S gönderebilirsiniz.
695 Tüm türkiye gönderiminizde şehir içi fiyat belirtmeniz gerekmektedir. Alıcı öder ürünlerde şehir içi kargo tutarı gönderilmediğinde bu hata dönmektedir. Ürünün gönderi türü tüm Türkiye ise countryPrice'a ek olarak cityPrice alanına ürünün şehir içi kargo ücreti de girilmelidir.
687 Geçersiz kargo zamanı girdiniz. Aynı gün kargolanacak olan ürünlerde kargo saatleri "beforeTime" parametresi içerisinde 10:00 ile 17:00 arasında gönderilmelidir. Bu saatler dışında aynı gün kargo teslim bilgisi girilemez.
1075 Tekrarlanan varyant bilgileri tespit edildi.Lütfen ürüne ait benzer bir varyant bilgisi girmediğinizden emin olunuz. Bu hata istek içerisinde aynı valueId'ye sahip birden fazla variantGroup bulunması halinde alınmaktadır. Gruplamayı düzenleyerek isteği tekrarlamalısınız.
559 Model bilgilerini sıralı bir şekilde eksiksiz gönderiniz. Bu hata varyant speclerinden birisi eksik ya da hatalı gönderildiğinde alınmaktadır. Bazı kategorilerde Renk gibi tek bir seçenek ekli olurken bazı kategorilerde ise Renk, Beden, Boyut gibi farklı seçenekler de mevcuttur. Bu sebeple getCategoryVariantSpecs metodundan dönen tüm spec'lerin variantSpec içerisinde gönderilmesi zorunludur.
1158 Varyant resmi girilmesi gerekmektedir. Varyantlar eklendikten sonra her bir varianGroup içerisinde photos tag'ı üzerinden varyantlara resim gönderilmelidir.
1212 Ürün listelemek için mağaza formatında giriş yapmalısınız. İstek içerisindeki format alanı sadece "S" (mağaza formatı) gönderilmelidir. Format "F" (sabit fiyat) listeleme kaldırılmıştır.
1181 Satıcının kargo firması ile sözleşmesi bulunmamaktadır. Bu hata sözleşmesi onaylı olmamasına rağmen sözleşmeli kargo kullanmaya çalışan kullanıcılarda alınmaktadır. Kullanıcının onaylı sözleşmeleri ve istek içerisindeki kargo firması karşılaştırılmalıdır.
242 ({0}) spec girişiinde ({1}) değeri Text; Combo ve CheckBox tipleri için geçersizdir. Gönderilen ürün özelliği (spec) değeri kategoride tanımlı değil. Kategoriye tanımlı bir değer gönderilmeli veya değerin eklenmesi için Müşteri Hizmetlerine bilgi verilmelidir.

Servis Güncellemeleri