Duyurular

Anonim

Kurumsal

Servisler

Product Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Bireysel GittiGidiyor hesabındaki ürünlerin detay bilgilerine erişme, yeni ürün girişi, mevcut ürünü güncelleme, ürün kopyalama, ürün silme, erken bitirme, listeleme servisi altındaki yeni listelenen ürün listesini alma, listeleme servisi ve revizyon ücreti hesaplatma, listeleme ücreti ödeme.

getStockAndPrice

Ürün yada stok numarası girilen ürünlerin fiyat ve stok bilgilerinin alınması için kullanılır.

İzin Hakları: Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) yöntemi kullanılır ve kurumsal servis katmanında işlem yapıldığı için servislere erişim esnasında uygulama anahtarı (apiKey), istek imzası (sign) ve o anki zaman değeri (timeStamp) yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Role ve Key bilgilerinize Api Anahtarları sayfanızdan ulaşabilirsiniz. Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
ProductServiceStockResponse getStockAndPrice( String apiKey, String sign, long time, Integer [] productIdArray, String [] itemIdArray, String lang)
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  O anki zaman.
productIdArray : Integer []
  Stok ve fiyat bilgisi istenen ürünlerin tekil anahtarları
itemIdArray : String []
  Stok ve fiyat bilgisi istenen ürünlerin entegrasyon yapan firma tarafındaki ürün tekil anahtar dizisi.
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
<prod:getStockAndPrice>
  <apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
  <sign>02e8f14777a5e6d1d8624f5560e82681</sign>
  <time>1287571488631</time>
  <productIdList>
   <item>31415062</item>
   <item>31150819</item>
  </productIdList>
  <itemIdList>
  </itemIdList>
  <lang>tr</lang>
</prod:getStockAndPrice>
Sonuç Parametreleri:Kopyala
products: List
  Ürün detay bilgisi
Örnek Sonuç:Kopyala
<prod:getStockAndPriceResponse xmlns:prod="https://product.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>20/10/2010 13:46:54</responseTime>
   <timeElapsed>4 ms</timeElapsed>
   <products>
     <product>
      <productId>31150819</productId>
      <format>S</format>
      <amount>99</amount>
      <soldItemCount>0</soldItemCount>
      <buyNowPrice>235.5</buyNowPrice>
     </product>
     <product>
      <productId>31415062</productId>
      <format>S</format>
      <amount>2</amount>
      <soldItemCount>0</soldItemCount>
      <buyNowPrice>1.0</buyNowPrice>
     </product>
   </products>
  </return>
</prod:getStockAndPriceResponse>

Servis Güncellemeleri