Duyurular

Anonim

Kurumsal

Servisler

Product Payment Service

İstekte bulunan kurumsal kullanıcının bu servis ile gerçekleştirebileceği işlemler şunlardır: Reklam Paketi ücretini ödemek ve aktif etmek.

payPrice

Bu metot, Reklam Paketleri ücretini ödemek ve aktif etmek için kullanılır.

İzin Hakları:

Bu metodda kullanıcıların güvenliği için http protokolünün temel doğrulama (basic authentication) yöntemi kullanılır ve kurumsal servis katmanında işlem yapıldığı için servislere erişim esnasında uygulama anahtarı (apiKey), istek imzası (sign) ve o anki zaman değeri (timestamp) yollanarak istek (request) başına doğrulama gerçekleşir. Role ve Key bilgilerinize Api Anahtarları sayfanızdan ulaşabilirsiniz.

Erişim: WSDL Adresi:https://dev.gittigidiyor.com:8443/listingapi/ws/IndividualProductPaymentService?wsdl Servis Metot İmzası:Kopyala
ProductServicePaymentResponse payPrice(String apiKey, String sign, long time, String paymentVoucher, String ccOwnerName, String ccOwnerSurname, String ccNumber, String cvv, String expireMonth, String expireYear, String lang);
İstek Parametreleri:Kopyala
apiKey: String
  Uygulamanızın anahtarı.
sign: String
  Uygulamanın o anki isteğinin imzası.
time: long
  İşlemin gerçekleştirildiği zaman.
voucher: String
  calculateOptionsPrice metodundan elde edilen ödeme çeki.
ccOwnerName: String
  Kredi kartı sahibinin adı.
ccOwnerSurname: String
  Kredi kartı sahibinin soyadı.
ccNumber: String
  Kredi kartı numarası.
cvv: String
  Kredi kartı Cvc2 numarası (Kartın arkasındaki 3 haneli sayı).
expireMonth: String
  Kredi kartının son kullanma tarihinin ayı. (örnek : 07)
expireYear: String
  Kredi kartının son kullanma tarihinin yılı. (örnek : 12)
lang: String
  Olası bir hata anında dönen hata mesajının dilini belirtmek için kullanılır.

  Hata mesajı lang=tr ise Türkçe,
  lang=en ise İngilizce olarak çıkar.
Örnek İstek:Kopyala
<pay:payPrice>
  <apiKey>ueYeyn9fGV3xmXuZSm9gVzJCPwEE6NTn</apiKey>
  <sign>9b9506e8fd5ff78a20df2539dedfbf56</sign>
  <time>1258551047850</time>
  <voucher>FT-2208428</voucher>
  <ccOwnerName>ahxxx</ccOwnerName>
  <ccOwnerSurname>Yılxxxx</ccOwnerSurname>
  <ccNumber>5440xxxxxxxx9054</ccNumber>
  <cvv>1xx</cvv>
  <expireMonth>06</expireMonth>
  <expireYear>11</expireYear>
  i<lang>tr</lang>
</pay:payPrice> 
Sonuç Parametreleri:Kopyala
paidPrice: Double
  Ödenen miktar (TL cinsinden)
productCount: Integer
  Ürün sayısı
productIdList: List
  Ürün tekil anahtarlarının listesi
message: String
  Mesaj metni
Örnek Sonuç:Kopyala
<pay:payPriceResponse> xmlns:prod="https://product.option.individual.ws.listingapi.gg.com">
  <return>
   <ackCode>success</ackCode>
   <responseTime>18/08/2020 09:16:20</responseTime>
   <timeElapsed>484 ms</timeElapsed>
   <paidPrice>0.01</paidPrice>
   <productCount>1</productCount>
   <products>
     <productId>587242191</productId>
   </products>
   <message>(1) adet ürününüz için toplam (0.01) TL ödeme alınarak opsiyonel özellik eklenmiştir.</message>
  </return>
</pay:payPriceResponse>
Hata Mesajları:Kopyala
Hata KoduMesajÇözüm
Henüz listeye eklenmiş bir hata kodu bulunmamaktadır.

Servis Güncellemeleri